Älgjakten 2018

Locknevi älgskötselområde omfattas av Locknevi socken med närliggande områden i
Skänninge, Solhult, Tibbhult, Hultserum och Kleva. Totalt omfattar jaktområdet ca 18 500
ha. Under årets jakt har 44 älgar skjutits fördelat på 7 tjurar, 12 kor och 25 kalvar.
Den största trofétjuren fälldes i Östantorp, en tiotaggare på 242 kr, vidare en åttataggare i
Pattebo på 239 kg och en sjutaggare i Solhult på 220 kg.

Kronvilt

I sydöstra delen av jaktområdet har stammen av kronvilt ökat under en följd av år. Totalt
har 23 kronvilt fällts, 9 hjortar, 8 hind och 6 kalvar. En elvataggare sköts i Hultserum, en
niotaggare i Östantorp och en åttataggare i Hökhult.

Följande jaktlag har svarat för avskjutningen:

Jaktlag: Älgjur Älgko Älgkalv Kronhjort Hind Kalv
Råshult 1
Höslätt 1+1+1+1
Vrångfall 1+1
Solhult no 1
osv

Lämna ett svar