Årsmöte Locknevi Bygdegård

Här kommer lite information från årsmötet vi hade den 28 mars 2021

Mötet genomfördes som telefonmöte och det fungerade mycket bra, vi var 16 deltagare.

Vi gick igenom föredragningslistan som vi brukar på ett ”normalt” möte, där vi kan träffas tillsammans.

Annette Lindahl hade avsagt sig omval efter 16 år som ordförande och 18 år i styrelsen, (vilket rekord) och Ingemar Lindahl hade också avsagt sig omval och han har varit med i styrelsen i 20 år.

På grund av den situation vi alla befinner oss i så har vi ju inte kunnat genomföra några av de aktiviteter vi brukar ha under ett år. Detta har givetvis påverkat möjligheten till att träffas och få använda bygdegården till det den är avsedd för. Givetvis har detta påverkat ekonomin negativt för året och därför är det bra att vi tidigare sparat pengar så vi kortsiktigt inte hamnar i ekonomiska problem. Vi har under året fått ”riktat stöd till samlingslokaler” från boverket vilket givetvis är positivt, men då stödet utbetalades 2021 så har det inte påverkat 2020 års resultat.

På årsmötet valdes Sture Johansson som ordförande för 1 år.

Övriga som ingår i styrelsen är:

                           Ordinarie                                                                 Suppleanter

                           Lisa Axelsson     Vice Ordförande                          Magnus Djurstedt

                           Annette Allvin   Kassör                                           Ingvar Edlund

                           Ann-Chatrin Johansson Sekreterare                     Annette Andersson

                           Tommy Andersson                                                  Anneth Andersson

                           Majvor Axelsson Vice sekreterare                         Stefan Karlsson

                           Lennart Uhre                                                           Jeannette Skogberg

                           Carina Andersson                                                  Ulf Petersson

                           Leif Karlsson                                                            Matts Hansson

                                                                                                             Yvonne Nylander

Kontaktperson fastighetsfrågor, Majvor Axelsson

Val av representant Sockenföreningen: Majvor Axelsson, landsbygdsrådet beslutas om vi får förfrågan.

Vi hoppas att vi under 2021 kommer kunna starta upp viss aktivitet, kolla på vår hemsida www.locknevibygdegare.se eller www.locknevi.nu så ser du vad som kommer att ske.

Till sist hoppas jag du vill stötta föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är oförändrad 50 kronor per person, förutom att du stöttar föreningen deltager du i medlemslotteriet, där dragning sker på årsmötet nästa år (vid nästa årsmöte, kommer vi också göra dragning för 2020)

Betalningen gör du till bankgiro 5944-8936, märk avin med vilka personer inbetalningen avser.

Nu hoppas vi att kunna träffas framöver och genomföra de olika aktiviteter vi brukar ha och hör gärna av dig om du har några förslag på något du tycker skulle vara trevligt om vi anordnade.

Ha en skön vår.

Lämna ett svar