Hembygdsgården Skanshult

Du som kan och vill är välkommen till Skanshult den 16 juni 2021 kl. 10:00 för att fortsätta med omläggning av taket på ”ladugården” . Vi får vara noga med att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men det ska säkert gå bra då vi har ett stort område att vara på.

Locknevi Hembygdsförening

Nu när våren gör sitt intåg, börjar jag längta till att vi kan öppna vår hembygdsgård Skanshult.

Även om vi fortfarande får vara försiktiga med att träffas så ser jag fram emot när vi åter kan ses på våra ”arbetsdagar” i Skanshult och hjälpas åt att förbättra och underhålla våra byggnader så att kommande generationer kan se hur det var ”förr i tiden”.

Vi har påbörjat arbetet med att reparera taket på ladugården och jag hoppas vi under 2021 kan slutföra det arbetet. Håll utkik på www.locknev.nu där kommer vi att informera om när arbetet kommer igång, du som är intresserad av att delta i arbetet är mycket välkommen.

Vi får återkomma med hur och när årsmötet kommer att hållas men tills vidare görs inga förändringar i styrelsen.

För att kunna bevara hembygdsgården får vi en del bidrag från Vimmerby kommun, men vi behöver också personer som är intresserade av att stödja föreningen. Det gör du bl.a. genom att vara medlem och det är du genom att betala medlemsavgiften som är 100 kronor per person eller 150 kronor för familj bosatt på samma adress. Inbetalning görs till Handelsbanken bankkonto 6711 336 730 241, märk insättningen med vilka personer som avses, jag hoppas du på det sättet hjälper oss bevara vår historia för framtiden.

Jag önskar alla en skön vår

/Sture

Årsmöte Locknevi Bygdegård

Här kommer lite information från årsmötet vi hade den 28 mars 2021

Mötet genomfördes som telefonmöte och det fungerade mycket bra, vi var 16 deltagare.

Vi gick igenom föredragningslistan som vi brukar på ett ”normalt” möte, där vi kan träffas tillsammans.

Annette Lindahl hade avsagt sig omval efter 16 år som ordförande och 18 år i styrelsen, (vilket rekord) och Ingemar Lindahl hade också avsagt sig omval och han har varit med i styrelsen i 20 år.

På grund av den situation vi alla befinner oss i så har vi ju inte kunnat genomföra några av de aktiviteter vi brukar ha under ett år. Detta har givetvis påverkat möjligheten till att träffas och få använda bygdegården till det den är avsedd för. Givetvis har detta påverkat ekonomin negativt för året och därför är det bra att vi tidigare sparat pengar så vi kortsiktigt inte hamnar i ekonomiska problem. Vi har under året fått ”riktat stöd till samlingslokaler” från boverket vilket givetvis är positivt, men då stödet utbetalades 2021 så har det inte påverkat 2020 års resultat.

På årsmötet valdes Sture Johansson som ordförande för 1 år.

Övriga som ingår i styrelsen är:

                           Ordinarie                                                                 Suppleanter

                           Lisa Axelsson     Vice Ordförande                          Magnus Djurstedt

                           Annette Allvin   Kassör                                           Ingvar Edlund

                           Ann-Chatrin Johansson Sekreterare                     Annette Andersson

                           Tommy Andersson                                                  Anneth Andersson

                           Majvor Axelsson Vice sekreterare                         Stefan Karlsson

                           Lennart Uhre                                                           Jeannette Skogberg

                           Carina Andersson                                                  Ulf Petersson

                           Leif Karlsson                                                            Matts Hansson

                                                                                                             Yvonne Nylander

Kontaktperson fastighetsfrågor, Majvor Axelsson

Val av representant Sockenföreningen: Majvor Axelsson, landsbygdsrådet beslutas om vi får förfrågan.

Vi hoppas att vi under 2021 kommer kunna starta upp viss aktivitet, kolla på vår hemsida www.locknevibygdegare.se eller www.locknevi.nu så ser du vad som kommer att ske.

Till sist hoppas jag du vill stötta föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är oförändrad 50 kronor per person, förutom att du stöttar föreningen deltager du i medlemslotteriet, där dragning sker på årsmötet nästa år (vid nästa årsmöte, kommer vi också göra dragning för 2020)

Betalningen gör du till bankgiro 5944-8936, märk avin med vilka personer inbetalningen avser.

Nu hoppas vi att kunna träffas framöver och genomföra de olika aktiviteter vi brukar ha och hör gärna av dig om du har några förslag på något du tycker skulle vara trevligt om vi anordnade.

Ha en skön vår.

Det kom ett meddelande

Hello! I’m a 4th generation USA citizen, but with two Swedish grandfathers. I found your page while looking for information about my Great grandfather Anton Edvard Carlsson. He was born 1857/1/17 in Locknevi. He emigrated to U.S.A. in 1882 where he changed his last name to Lindgren. Anton’s father was Carl Johan Svensson, born 1825/5/21 in Locknevi. He died in Locknevi on 1868/2/23. After his death, his wife, Stina Lisa Johansdotter, moved to Gladhammer, where she married a Lindgren. (must be why Anton Edvard took that name in the U.S.) I just wanted to say hello! If any Carlsson or Svensson families think we may be related, I would love to hear from you. Happy Holidays to all, and stay safe.

Årsmöte Locknevi Bygdegårdsförening

februari 25 kl. 18:00 – 20:30 CET

Välkomna till årsmöte i bygdegården.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Utlottning kommer att ske av medlemsavgifterna till de medlemmar som är närvarande på mötet

Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta, kaka och dryck

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2020

Även du som ännu inte är medlem ännu är välkommen till mötet, där har du även möjlighet att anmäla dig som medlem för 2020. Om du inte har möjlighet att komma men ändå vill bli medlem och vara med på medlemsutlottningen nästa år, då kan du betala 50 kronor/per person till bankgiro 5944-8936, uppge namn, telefonnummer och mejladress på inbetalningen.

Så här används också Nygård

Söndagen den 10 november samlades 10 förväntansfulla deltagare på Nygård och som under ledning av Hillevi Helmfrid fick lära sig syrningens grunder och fördelar. Deltagarna fick både teorin bakom syrning och även prova på att praktiskt göra var sin burk med olika innehåll.

En mycket uppskattad kurs och ett stort Tack till Hillevi.