Årsmöte Locknevi Bygdegårdsförening

februari 25 kl. 18:00 – 20:30 CET

Välkomna till årsmöte i bygdegården.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Utlottning kommer att ske av medlemsavgifterna till de medlemmar som är närvarande på mötet

Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta, kaka och dryck

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2020

Även du som ännu inte är medlem ännu är välkommen till mötet, där har du även möjlighet att anmäla dig som medlem för 2020. Om du inte har möjlighet att komma men ändå vill bli medlem och vara med på medlemsutlottningen nästa år, då kan du betala 50 kronor/per person till bankgiro 5944-8936, uppge namn, telefonnummer och mejladress på inbetalningen.

Så här används också Nygård

Söndagen den 10 november samlades 10 förväntansfulla deltagare på Nygård och som under ledning av Hillevi Helmfrid fick lära sig syrningens grunder och fördelar. Deltagarna fick både teorin bakom syrning och även prova på att praktiskt göra var sin burk med olika innehåll.

En mycket uppskattad kurs och ett stort Tack till Hillevi.

Södra i möte med Länsstyrelsen

Vi samlades – ett 30-tal Locknevibor, i Locknevi Bygdegård och hade ett bra möte i positiv anda där Länsstyrelsen först fick chansen att sprida kunskap om vad dom arbetar med för att främja skogsbruket och förutsättningarna att bo och leva på landsbygden.

Efter att länsstyrelsen presenterat sig och sitt arbete kom diskussionerna att handla mycket om barkborre-läget och då med inriktning på vad som händer i och i nära anslutning till reservat och andra av myndigheterna skyddade områden. Länsstyrelsens begränsade resurser räcker inte till för att inventera barkborre-läget så frekvent som man skulle önska sig. Därför är Länsstyrelsen mycket intresserad, av och tacksam för, att få rapporter från allmänheten – dvs oss som dagligen rör oss i våra skogar. För kontaktuppgifter se längre ner ! På mötet framkom också ett ömsesidigt önskemål om att kunna förbättra kommunikationen mellan länsstyrelsen och skogsägarna. Vi enades då om att Södras olika medlemspublikationer i form av “Södra-kontakt” och SBO-nytt är två kanaler genom vilka länsstyrelserna skulle kunna nå ut dels med generell information som gäller hela Södra-området via Södra-Kontakt men också med mer lokalt inriktad information via SBO-nytt.

För att kommunicera information från oss gräsrötter till Länsstyrelsen skulle vi från Locknevi kunna samla upp synpunkter och inspel via vår hemsida – Locknevi.nu – och därifrån med viss regelbundenhet skicka vidare informationen till länsstyrelsen.

Efter diskussionerna med länsstyrelsen bjöds det på fika och därefter tog Södra vid och informerade mer specifikt om hur man ligger till i skogen med avverkning och utkörning av barkborre skadat virke. I norra delen, dvs Vimmerby och norrut är man relativt långt komna medan man i de södra delarna bedömer att man har flera månaders arbete kvar.

Södra informerade också om den pågående uppdateringen av skogsbilvägarnas klassificering. Planen är att alla skogsbilvägar inom Södras verksamhetsområde skall besiktigas och klassificeras under en 5-årsperiod som började våren 2019. Detta är ett bransch-gemensamt projekt så alla de stora virkesköparna samarbetar kring detta projekt. Hittills har man klarat av ca 5% av de 20% som enligt planen skulle göras i år så man ligger lite efter. Erfarenheterna hittills är att det framför allt är vändplaner och utfarter till de större vägarna som får anmärkningar.

Vill du följa väginventeringen och se när den kommer till dina trakter klicka på länken nedan så kommer du till Biometrias kartor över projektet. Länk till kartan.

Locknevi Hembygdsförening

Med ideella krafter har vi påbörjat reparation av taket på ladugården ”Lösen” vid Skanshult.  Vi har under sensommaren/hösten arbetat med framsidan, riktat upp taket och lagt nya bräder och papp samt lagt på det 1- kupiga teglet igen. Under våren 2020 kommer arbetat att fortsätta med att göra samma åtgärder på baksidan. Ett stort Tack till alla som deltagit i arbetet, samt till Frödinge Sågverk och Peter Karlsson (Svartängen) som bistått med en del av materialet.

Locknevi Bygdegårdsförening

Det känns bra att nu kunna summera de lyckade aktiviter vi under sommaren haft vid Locknevi Bygdegård.

Som brukligt genomfördes Locknevi Classic Motorshow på lördagen i V24, med 185 utställare av fordon samt 35 ”knallar”.  Som vanligt kunde vi glädjas åt ett stort publikantal, ca 2 500 besökare både från närområdet men även många som hade åkt långt för att få uppleva denna populära tillställning. Konferencier var även denna gång Bengt Grafström som lotsade besökarna genom dagens aktiviteter.

I den uppskattade rallyuppvisningen deltog ett 20-tal rallybilar som körde den 4-kilometers långa sträckan, 2 gånger.

Midsommarfirandet vid bygdegården har blivit en uppskattad tradition och antalet besökare ökar år från år. I år hade ca 150 glada midsommarfirare tagit sig till bygdegården där det bjöds på traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången, Hillevi och Astrid ledde de dansanta besökarna i dansens virvlar. ”Gårdspångagänget” under ledning av Matts Hansson spelade till dansen. Därefter serverades fika med hembakat bröd och tårta, i samband med fikat såldes lotter och Matts bjöd på underhållning och även allsång stod på programmet.

Den 11 augusti var det åter dags för Locknevi marknad. Det var många som kom för att ta del av knallarnas utbud, men marknaden är också ett tillfälle att träffa ”hemvändare” som man inte sett på ett tag. Som vanligt var Tjust Släktforskarförening på plats för att guida intresserade att hitta sina rötter. Servering och korvförsäljning hade fullt upp med att servera sugna besökare som lät sig väl smaka.

Nu ser vi fram emot Nyårsfirandet.

Tack alla som hjälpt till att göra alla våra evenemang möjliga, genom allt det ideella arbetet som görs.

Hembygdsdag i Skanshult 2019

Söndagen den 4 augusti kl. 11:00 är det åter dags för Hembygdsfest vid Skanshult i Locknevi.

Vi börjar traditionsenligt med Gudstjänst och därefter följer servering, musikalisk underhållning med Matts Hansson

Conny Torstensson kommer och berättar om sin karriär inom fotboll, både nationellt och internationellt .

Alla hälsas hjärtligt Välkomna

Locknevi Marknad

Marknad med marknadsknallar som säljer traditionella marknadsvaror i en trevlig miljö. I serveringen kan du köpa fika med hembakat bröd, småländsk ostkaka och grillad korv köper du vid vår kolgrill.

Vi ses den 11 augusti 2019

Kom och upplev en “lantlig” marknad

Hur ska man göra när den blå lampan visar ett fast blått sken?

Då kan man koppla upp en dator mot zmarket.se med en RJ45 kabel och
beställa bredband.
Observera att om ni har ett Telia trådlöst Internetabonnemang ska ni inte
beställa via zmarket.se utan försöka få kontakt med Telia och manuellt beställa
en överflyttning av trådlösa abonnemanget till fiber.
På zmarket.se finns Internetabonnemang från omkring 200 kronor till 1000
kronor i månaden.
Allt hänger på hur många extratjänster man beställer. Ett råd är att beställa lite
och öka på när ni ser hur bra det går och hur mycket ni använder tjänsterna
som finns. Undvik bindningstider, det kan bli en mycket dyrbar erfarenhet.
Undertecknad får ofta frågan: Vad ska vi beställa och vilken leverantör? Svaret
är att jag inte vet, det finns hur mycket tjänster och utbud som helst. Vad ska
man använda Internet till? Om det bara gäller surf, E-mail och kanske koppla
upp sig mot banken räcker det enklaste bredbands-abonnemanget. En
hastighet 10/10 Mbit/s är tillräcklig för surf och bank, men inte riktigt tillräcklig
för TV-Play kanalerna. Med Cromecast eller TV-box är det lämpligt att välja
100/100 Mbit/s.
Är ni många i familjen med tonårsbarn är 100/100 Mbit/s kanske i minsta laget,
250/100 Mbit/s är obetydligt dyrare och eftersom det är 250 Mbit/s i
nedladdning ger det ett betydligt snabbare Internet.
Som sagt, det ska bli spännande när lampan visar ett fast blått sken!

Vid datorpennan ulf.petersson@skenningeby.se