Möte om locknevi.nu

Onsdagen den 30/10 samlades vi ett antal intresserade personer som representerade de flesta föreningarna i socknen för att diskutera hur vi kan vidareutveckla vår hemsida. Bland deltagarna fanns representanter för IOGT i Toverum, LRF och Locknevi ÄlgSkötselOmråde (ÄSO). De såg genast möjligheter att förenkla kontaktarbetet med föreningsmedlemmarna via hemsidan.

IOGT har sedan länge haft en egen hemsida. Den har dock på senare tid blivit svår att uppdatera varför man funderat på att skapa en ny hemsida. Vi diskuterade därför möjligheten och fördelarna med att i stället använda sig av finnas med som en ”undersida” på Locknevi.nu. Redan senare under kvällen fick administratören en begäran om inloggningsuppgifter från IOGT så att de skulle kunna gå in och uppdatera sin del av hemsidan.

För ÄSOs del diskuterades hur man via hemsidan skulle kunna sköta distributionen av tilldelningsbesluten och sköta inrapporteringen av den faktiska avskjutningen på ett arbetsbesparande sätt.

ÄSO och LRF skulle ta med sig möjligheterna hem till resp föreningsstyrelse och diskutera om och hur man vill gå vidare.

Övriga deltagare uppmanades att fortsätta sprida information om hemsidans existens och möjligheter till ett ökat informationsutbyte i socknen.

Locknevi.nu Behöver Dig !

Hjälp till att hålla Locknevi.nu uppdaterad och levande! Anmäl dig som ansvarig redaktör för en sockendel eller förening och hjälp både boende och besökare i vår socken!

Locknevis hemsida är nu färdigutvecklad och ligger sedan ca ett halvår tillgänglig på nätet via rubricerade adress. Nu gäller det att göra hemsidan levande och löpande uppdatera den med aktualiteter, händelser, planer, idéer och annat som kan vara av intresse för många. För att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt ! Hemsidan erbjuder stora möjligheter för alla föreningar och ”Sockendelar” att på ett effektivt sätt kommunicera med både befintliga medborgare och potentiella medlemmar.

Projektet med utveckling av hemsidan har gjorts med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd. Den är nu klar och kommer att slut-rapporteras till Astrid Lindgrens Hembygd under vecka 40. Med färdigutvecklad menas inte ”slut-utvecklad” – den är uppbyggd på ett sånt sätt att den kan vidareutvecklas i enlighet med kommande behov och önskemål.

Jag vädjar särskilt de yngre generationerna – ni som är födda och uppvuxna med tillgång till datorer och smartphones. Kliv fram och ta ansvar för någon liten del – en Sockendel eller en förening, ett bad eller en campingplats – allt finns det plats för på hemsidan. Om vi delar på det behöver det inte bli något betungande arbete för någon men ska någon eller några få sköta allt riskerar hemsidan att inte upplevas som levande och intressant.

En hel del är förberett och det som saknas lägger vi lätt till om vi får veta vad det är. Gå in på  Locknevi.nu och anmäl er via kontaktformuläret så återkommer vi från hemsides-gruppen i Sockenföreningen. Sockenföreningen avser att under hösten ( oktober/november ) bjuda in representanter från alla föreningar och Sockendelar för att diskutera tankar, ansvarsfördelning och redan nu kända utvecklingsönskemål.

Vi avser att hålla mötet i Bygdegården i Locknevi där det nu finns en fungerande fiber-anslutning till internet och eftersom utvecklaren / administratören kommer att dela så kan vi lägga till föreningar som eventuellt inte kommit med och andra önskvärda kompletteringar samt behörigheter som ”Redaktör” till förening eller Sockendel för de som så önskar.
Vi återkommer med datum och tid via hemsidan, Facebook-gruppen med flera kanaler.
Hoppas vi ses då !

För Hemsides-gruppen
Per Nyman

Årsmöte 2019

För verksamhetsåret 2018 höll Sockenföreningen årsmöte den 3 april i IOGT-NTO-lokalen i Toverum. Närvarande var 25-30-tal invånare i socknen. På agendan stod:

  1. Uppföljning av samråds- och idémöte 12 sept 2018 – utvecklingsfrågor och avstämning med representanter för kommunens utvecklingsavdelning.
  2. Hemsidan Locknevi.nu presenterades
  3. Fiberprojektet – en lägesbeskrivning
  4. Årsmöte för Sockenföreningen med sedvanliga årsmötes-förhandlingar.

Under punkt 1. beslutades att styrelsen skall utgöra ”Utvecklingsgrupp” som håller kontakterna med kommunen. Utvecklingsgruppen fokuserar på de tre frågor som mötet fann mest prioriterade – nämligen:

  1. Vägnätets – standard, – kvalitet, – skador och underhåll.
  2. Postnummer – verka för att samtliga delar av socknen får postnummer som säkerställer att kommunal information når fram till ALLA hushåll inom kommunens gränser.
  3. Mobiltäckningen – bearbeta berörda myndigheter för att få en mobiltäckning i hela socknen.

Under punkt 2.

Fiber tänds upp

Äntligen – allt fler är på väg att få fiberanslutningen upptänd. Noteringen inför
månadsskiftet februari/mars är att ca 230 fastigheter är uppkopplade. I den
södra delen – Toverum, Brantestad och Långbrössle- är c:a 200 igång, i den
norra ett tio-tal i Vrångfall. Under mars beräknas Solhult, Skänninge, Vrångfall,
Locknevi och Gårdspånga tändas – blå blinkande lampa blir blått fast ljussken.
I den norra delen pågår upphängning av stamledning i stolpar mellan Fängebo
och Vrångfall samt vidare till Locknevi. De markförlagda ledningarna på detta
avsnitt är i stort klara. Återstår en del samt slutjusteringar med ifyllning av
håligheter när tjälen släppt.
Upptändningen i områdets sydöstra del – Östantorp, Ytterbo och Mantebo – är
tillfälligt fördröjt av att marken för stamledningen vid Vanstad ej är tillgänglig.
Telia har sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet, vilket beräknas ta c:a fem
månader. Det innebär att hela sydöstra området är fördröjt, trots att
fibergrävningen lokalt i området är utförd.
Hittills är installation utförd, fiberledning indragen i huset i 382 fastigheter av
totalt 419 fastigheter i området. Återstår att koppla ihop med stamledning till
stationen i Vrångfall.
För området norr Björka – mot Hycklingegränsen – och området Höghult i
nordväst är tidpunkten för uppstart fortfarande oklar. Fiberföreningen har
fortlöpande kontakter med Telia/Skanova.

Carl-Axel Centerstig