Det kom ett brev i meddelande-funktionen på hemsidan

Från en före detta Locknevi-bo. Vår brevskrivare Sven-Gunnar Sporrback är född och uppvuxen i Locknevi men flyttade som 17-åring för att börja i gymnasium i Stockholm, för 67 år sedan! Efter gymnasium och vidare utbildning till bergsingenjör ägnade vår Sven-Gunnar sitt yrkesliv åt järn- och stål- industrin. Detta ledde till ett intresse även för järnframställning från ”äldre tider”. Med rötterna i Locknevi började han gräva där!

Vår tillbakablick i Järnframställning i Locknevi genom tiderna startar med följande beskrivning av järnframställning på Sporbacka jernbruk.

Först lite om namnet där det hela började på 1700-talet.

Jag använder namnet Sporrbacka eftersom det är vanligast i gamla dokument. Det ursprungliga namnet var Sporbacka efter grundarens namn Klingspor. Det ändrades efter några decennier till Sporrbacka. Mot slutet av 1800-talet fanns det ingen koppling längre till Klingspor eller Klingsporre, som han också fick heta. Då uppstod namnet Spårbacka, som har hängt med fram till i dag.

Men som alla gamla Locknevibor vet så blir spår=spôr och backa =backe. Därför heter ju platsen Spôrbacke. Men för att underlätta uttalet så lägger man in ett ”e” mellan första och andra stavelsen och då blir uttalet ”Spôrebacke”. Så sa min far och han borde ju ha vetat eftersom han föddes i Kvarnstugan där år 1906.

Under namnet Sporbacka ( med 1 eller 2 R )drevs verksamheten vidare i över 100 år. Därefter fick det namnet Toverums Bruk under vilket namn det drev de sista 40 åren fram till mitten av 1880-talet. Ska man vara petig så skedde järnframställningen i Sporrbacka och en vidare förädling eller bearbetning i Toverum och Fängebo.

Fortsättning följer inom kort om järnbearbetning i socknen långt innan ens Sporbacka fanns i någons tankar. Hemsides-redaktionen uppmanar alla som har kompletterande information i ämnet att höra av sig med in-put via ”kontakt”-knappen på hemsidan.

Detsamma gäller för dem eller den som kan berätta något om annan post-industriell verksamhet i Locknevi socken.

Lämna ett svar