Fibernätet i februari 2019

Om vi försöker sammanfatta hur långt fiberutbyggnaden i området Locknevi,
Vrångfall, Skenninge och Solhult har kommit så är det inte helt lätt att
överblicka. Dessutom är entreprenören Auterra, före detta Gamleby Mark &
Bygg, mycket svår att nå och få relevant information. Mycket av svårigheterna
beror på att det är många underentreprenörer inblandade.
För närvarande görs grävningen mest i Locknevi. Problem med tjäle gör att det
inte går så fort och återställningen av mark kommer att fördröjas.
Av cirka 50 abonnenter, i Vrångfall, Fängebo, Skenninge och Solhult, är nästan
alla anslutningar färdiga och omvandlaren blinkar blått. När fibern är kopplad i
den så kallade ”teknikboden” lyser omvandlaren blått med fast sken.
Den befintliga fiberkabel som installerades omkring år 2003 från Frödinge till
Vrångfall och vidare till Locknevi ska behållas enligt beslut från Telia. Detta
innebär att mellan Fängebo och Vrångfall och vidare till Locknevi kommer
luftledningen att behållas. En uppröjning av träd och buskar har skett men
enligt vår uppfattning långt ifrån tillräcklig. Vi har påpekat det och är lovade
åtgärder.

Teknikboden för vår del kommer att vara i Vrångfall och det innebär att på
stolparna för luftledningen från Vrångfall till Fängebo blir dubbla fiberkablar,
en matar ”teknikboden” i Vrångfall och sedan matas abonnentfibern tillbaka
från Vrångfall ända till de sista abonnenterna i Frödinge, exempelvis Hyvleriet
och Perstorp och Andersbo. Förmodligen är det samma lösning för hela
Locknevi. Vi i fiberföreningen har försökt att ifrågasätta den projektering som
har gjorts men inte fått gehör för olika förslag.En möjlighet som vi tidigt
föreslog var att utnyttja den grävdel som har gjorts från Vrångfall via Dramsjö
till Böllerum och vidare till stamfibern vid Skenninge Kvarn, men tyvärr har
inte entreprenören lyssnat till våra argument utan har grävt ner för lite slang
mellan Böllerum och Högen. Tja, vi får väl se hur pass driftsäker
installationen blir? Undertecknad kommer att behålla möjligheten att vid
driftsproblem på fibernätet kunna koppla upp sig trådlöst till Internet.
Den 19 februari i programmet Plus behandlades problem med fiber och
bredbandsinstallatörer. Ett mycket intressant program som går att se på SVTPlay.
Vi kan nog konstatera att vi hade tur som valde Zitius/Telia som
installatörer. Om inte så hade vi nog fått vänta många år till på fibernätet.
Men det är för tidigt att ropa hej, fibernätet är inte klart än på länge. Säkert tar
det minst ett år till innan samtliga kontrakt är klara.

Lämna ett svar