Locknevi Bygdegård

Årsmöte

Locknevi Bygdegårdsförening

Tisdagen den 14 februari 2023 kl 18:00

I Locknevi bygdegård

Motioner sändes till styrelsen senast den 3 februari, sturejohansson@yahoo.se

 Dragning medlemslotteriet för 2020. 2021och 2022, för att delta i lotteriet gäller att man är närvarande på årsmötet

Årsmötesmaterial delas ut vid mötet

Vi bjuder på förtäring

Välkomna

www.locknevibygdegard.se

Lämna ett svar