Locknevi Hembygdsförening

Med ideella krafter har vi påbörjat reparation av taket på ladugården ”Lösen” vid Skanshult.  Vi har under sensommaren/hösten arbetat med framsidan, riktat upp taket och lagt nya bräder och papp samt lagt på det 1- kupiga teglet igen. Under våren 2020 kommer arbetat att fortsätta med att göra samma åtgärder på baksidan. Ett stort Tack till alla som deltagit i arbetet, samt till Frödinge Sågverk och Peter Karlsson (Svartängen) som bistått med en del av materialet.

Lämna ett svar