Locknevi.nu Behöver Dig !

Hjälp till att hålla Locknevi.nu uppdaterad och levande! Anmäl dig som ansvarig redaktör för en sockendel eller förening och hjälp både boende och besökare i vår socken!

Locknevis hemsida är nu färdigutvecklad och ligger sedan ca ett halvår tillgänglig på nätet via rubricerade adress. Nu gäller det att göra hemsidan levande och löpande uppdatera den med aktualiteter, händelser, planer, idéer och annat som kan vara av intresse för många. För att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt ! Hemsidan erbjuder stora möjligheter för alla föreningar och ”Sockendelar” att på ett effektivt sätt kommunicera med både befintliga medborgare och potentiella medlemmar.

Projektet med utveckling av hemsidan har gjorts med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd. Den är nu klar och kommer att slut-rapporteras till Astrid Lindgrens Hembygd under vecka 40. Med färdigutvecklad menas inte ”slut-utvecklad” – den är uppbyggd på ett sånt sätt att den kan vidareutvecklas i enlighet med kommande behov och önskemål.

Jag vädjar särskilt de yngre generationerna – ni som är födda och uppvuxna med tillgång till datorer och smartphones. Kliv fram och ta ansvar för någon liten del – en Sockendel eller en förening, ett bad eller en campingplats – allt finns det plats för på hemsidan. Om vi delar på det behöver det inte bli något betungande arbete för någon men ska någon eller några få sköta allt riskerar hemsidan att inte upplevas som levande och intressant.

En hel del är förberett och det som saknas lägger vi lätt till om vi får veta vad det är. Gå in på  Locknevi.nu och anmäl er via kontaktformuläret så återkommer vi från hemsides-gruppen i Sockenföreningen. Sockenföreningen avser att under hösten ( oktober/november ) bjuda in representanter från alla föreningar och Sockendelar för att diskutera tankar, ansvarsfördelning och redan nu kända utvecklingsönskemål.

Vi avser att hålla mötet i Bygdegården i Locknevi där det nu finns en fungerande fiber-anslutning till internet och eftersom utvecklaren / administratören kommer att dela så kan vi lägga till föreningar som eventuellt inte kommit med och andra önskvärda kompletteringar samt behörigheter som ”Redaktör” till förening eller Sockendel för de som så önskar.
Vi återkommer med datum och tid via hemsidan, Facebook-gruppen med flera kanaler.
Hoppas vi ses då !

För Hemsides-gruppen
Per Nyman