Möte om locknevi.nu

Onsdagen den 30/10 samlades vi ett antal intresserade personer som representerade de flesta föreningarna i socknen för att diskutera hur vi kan vidareutveckla vår hemsida. Bland deltagarna fanns representanter för IOGT i Toverum, LRF och Locknevi ÄlgSkötselOmråde (ÄSO). De såg genast möjligheter att förenkla kontaktarbetet med föreningsmedlemmarna via hemsidan.

IOGT har sedan länge haft en egen hemsida. Den har dock på senare tid blivit svår att uppdatera varför man funderat på att skapa en ny hemsida. Vi diskuterade därför möjligheten och fördelarna med att i stället använda sig av finnas med som en ”undersida” på Locknevi.nu. Redan senare under kvällen fick administratören en begäran om inloggningsuppgifter från IOGT så att de skulle kunna gå in och uppdatera sin del av hemsidan.

För ÄSOs del diskuterades hur man via hemsidan skulle kunna sköta distributionen av tilldelningsbesluten och sköta inrapporteringen av den faktiska avskjutningen på ett arbetsbesparande sätt.

ÄSO och LRF skulle ta med sig möjligheterna hem till resp föreningsstyrelse och diskutera om och hur man vill gå vidare.

Övriga deltagare uppmanades att fortsätta sprida information om hemsidans existens och möjligheter till ett ökat informationsutbyte i socknen.

Lämna ett svar