Södra i möte med Länsstyrelsen

Vi samlades – ett 30-tal Locknevibor, i Locknevi Bygdegård och hade ett bra möte i positiv anda där Länsstyrelsen först fick chansen att sprida kunskap om vad dom arbetar med för att främja skogsbruket och förutsättningarna att bo och leva på landsbygden.

Efter att länsstyrelsen presenterat sig och sitt arbete kom diskussionerna att handla mycket om barkborre-läget och då med inriktning på vad som händer i och i nära anslutning till reservat och andra av myndigheterna skyddade områden. Länsstyrelsens begränsade resurser räcker inte till för att inventera barkborre-läget så frekvent som man skulle önska sig. Därför är Länsstyrelsen mycket intresserad, av och tacksam för, att få rapporter från allmänheten – dvs oss som dagligen rör oss i våra skogar. För kontaktuppgifter se längre ner ! På mötet framkom också ett ömsesidigt önskemål om att kunna förbättra kommunikationen mellan länsstyrelsen och skogsägarna. Vi enades då om att Södras olika medlemspublikationer i form av ”Södra-kontakt” och SBO-nytt är två kanaler genom vilka länsstyrelserna skulle kunna nå ut dels med generell information som gäller hela Södra-området via Södra-Kontakt men också med mer lokalt inriktad information via SBO-nytt.

För att kommunicera information från oss gräsrötter till Länsstyrelsen skulle vi från Locknevi kunna samla upp synpunkter och inspel via vår hemsida – Locknevi.nu – och därifrån med viss regelbundenhet skicka vidare informationen till länsstyrelsen.

Efter diskussionerna med länsstyrelsen bjöds det på fika och därefter tog Södra vid och informerade mer specifikt om hur man ligger till i skogen med avverkning och utkörning av barkborre skadat virke. I norra delen, dvs Vimmerby och norrut är man relativt långt komna medan man i de södra delarna bedömer att man har flera månaders arbete kvar.

Södra informerade också om den pågående uppdateringen av skogsbilvägarnas klassificering. Planen är att alla skogsbilvägar inom Södras verksamhetsområde skall besiktigas och klassificeras under en 5-årsperiod som började våren 2019. Detta är ett bransch-gemensamt projekt så alla de stora virkesköparna samarbetar kring detta projekt. Hittills har man klarat av ca 5% av de 20% som enligt planen skulle göras i år så man ligger lite efter. Erfarenheterna hittills är att det framför allt är vändplaner och utfarter till de större vägarna som får anmärkningar.

Vill du följa väginventeringen och se när den kommer till dina trakter klicka på länken nedan så kommer du till Biometrias kartor över projektet. Länk till kartan.

Lämna ett svar