Anen-Yxern IT-förening

Fiberkabel stolpar mellan Fängebo – Vrångfall – Locknevi.

Hösten och vintern närmar sig obevekligt och med det kommer stormar och blötsnö. Eftersom vi har fått en hel del fiber på luftledningar, trots fiberföreningens protester, är det bara att försöka hålla ledningen hel och driftsäker. Under vecka 38 föll en ganska stor sälg på fiberledningen mellan Stensätra och Långvik. Fiberkablarna fungerar fortfarande, men det blir inte lätt att såga fram kablarna utan att skada dem. De två fiberkablarna mellan Fängebo och Vrångfall består av en matarkabel från Frödinge som går till teknikboden i Vrångfall. Den andra fiberkablen är en abonnentfiber som matar tillbaka till samtliga abonnenter i Fängebo, Skenninge, Solhult och området vid Hyvleriet. Från Vrångfall till Locknevi är det också fiber på luftledning. Stolparna är de gamla som i vassa fall har en dålig kvalité, inga stolpar längs med ledningarna är tillåtna att ”gå upp i”, d.v.s. att med stolpskor klättra upp är förbjudet på grund av gamla sköra stolpar.

Det är bara att konstatera att vi har en mycket sårbar installation. Om trädet vid Långvik, förstört matarfibern hade samtliga fiberanslutningar, från Hyvleriet till Vrångfall och hela Locknevi slutat fungera.
Undertecknad försökte att anmäla problemet med trädet via e-mail först till Telia och sedan till Skanova, vilket visade sig helt omöjligt, enda svaret var att ”vi tar inte emot felanmälningar på e-mail”. Däremot finns en ”app” både i Apple Store och Google Play Butik. I respektive ”App Store” sök efter: ”Skanova Skadeanmälan” och installera ”appen”. Vid första anblicken verkar det väldigt omständligt med ett program i en Smart Phone för att felanmäla, men inte helt fel. Man kan stå på felstället och låta ”appen” bestämma position och även ta bilder av felet som man sedan skickar enkelt till Skanova. Skanova är det Teliaföretag som står för driften av fibernätet. Vi i fiberförenigen uppmanar, de som kan, att ladda ner ”appen” för att snabbt kunna felanmäla eventuella problem på fiberluftledningarna. Ni kan även ringa någon av oss i föreningen så anmäler vi felet. Ovanstående gäller inte lokala fel/dataproblem utan synbara problem på luftledningar. Vid dator pennan, ulf.petersson@skenningeby.se

Fiberaktuellt

367 fiberanslutningar är aktiverade och har fungerande uppkoppling, läget 25 maj 2019. I fiberområdet är totalt 427 installationer utförda i fastigheterna men av dessa saknar ca 60 färdigställd och framdragen ledning till området. Det gäller för området Östantorp, Ytterbo och Sund som är hindrade av att frågan om ledningsrätt vid Vanstad ej är löst. Ytterligare några fastigheter beröras av ledningsrätten. Till detta kommer arbetet med justeringar av felkopplingar i skåp och brunnar som man jobbar med att rätta till.

Frågan om ledningsrätt vid Vanstad är under behandling vid Lantmäteriet och Mark- och Miljödomstolen. Telia/Zitius är som ledningsägare sökande. Fiberföreningen utgår ifrån att frågan löses inom rimlig tid.

För de resterande områdena, etapp 2, för fiberföreningen fortlöpande samtal och skriftväxling/mail med Zitius utifrån överenskommelse i samarbetsavtal 2017-02-21. De fastigheter som omfattas är i huvudsak belägna i området Mantebo, Höckhult, Fågelså, Lidhem, norr Åninge mot länsgränsen och Höghult i Djursdala. Omkring 60 fastigheter beräknas vara permanentboende. I föreningens samarbetsavtal med Zitius 2017-02-21 regleras fiberområdet omfattning utifrån angiven karta och redovisad intresseanmälan från fastboende. Angivna fastigheter utgör underlag för Länsstyrelsens beslut om projektstöd 2017 06 22. I Fiberföreningens kontakter med Zitius utlovas en lösning för det resterande området och att man undersöker den tekniska utformningen.

Anen-Yxerns IT-förening hävdar att Zitius övertagit uppdraget att bygga fiber i hela området och att arbetet med resterande fastighetsanslutningar skall återupptas och slutföras. Utöver kontakterna med Zitius har vi överläggningar med handläggare på Länsstyrelsen, Region Kalmar och Vimmerby kommun samt PTS – Post och telestyrelsen. Fiberföreningens styrelse är förhoppningsfull, men vi har som motpart en internationell miljardkoncern. Ytterligare frågor kan ställas och förhoppningsvis besvaras vid infomötet i Ytterbo 18 juni.

Carl-Axel Centerstig

Kontakta IT-föreningen

    Bevisa att du är människa genom att välja flagga.