Anen-Yxern IT-förening

Fiberaktuellt

367 fiberanslutningar är aktiverade och har fungerande uppkoppling, läget 25 maj 2019. I fiberområdet är totalt 427 installationer utförda i fastigheterna men av dessa saknar ca 60 färdigställd och framdragen ledning till området. Det gäller för området Östantorp, Ytterbo och Sund som är hindrade av att frågan om ledningsrätt vid Vanstad ej är löst. Ytterligare några fastigheter beröras av ledningsrätten. Till detta kommer arbetet med justeringar av felkopplingar i skåp och brunnar som man jobbar med att rätta till.

Frågan om ledningsrätt vid Vanstad är under behandling vid Lantmäteriet och Mark- och Miljödomstolen. Telia/Zitius är som ledningsägare sökande. Fiberföreningen utgår ifrån att frågan löses inom rimlig tid.

För de resterande områdena, etapp 2, för fiberföreningen fortlöpande samtal och skriftväxling/mail med Zitius utifrån överenskommelse i samarbetsavtal 2017-02-21. De fastigheter som omfattas är i huvudsak belägna i området Mantebo, Höckhult, Fågelså, Lidhem, norr Åninge mot länsgränsen och Höghult i Djursdala. Omkring 60 fastigheter beräknas vara permanentboende. I föreningens samarbetsavtal med Zitius 2017-02-21 regleras fiberområdet omfattning utifrån angiven karta och redovisad intresseanmälan från fastboende. Angivna fastigheter utgör underlag för Länsstyrelsens beslut om projektstöd 2017 06 22. I Fiberföreningens kontakter med Zitius utlovas en lösning för det resterande området och att man undersöker den tekniska utformningen.

Anen-Yxerns IT-förening hävdar att Zitius övertagit uppdraget att bygga fiber i hela området och att arbetet med resterande fastighetsanslutningar skall återupptas och slutföras. Utöver kontakterna med Zitius har vi överläggningar med handläggare på Länsstyrelsen, Region Kalmar och Vimmerby kommun samt PTS – Post och telestyrelsen. Fiberföreningens styrelse är förhoppningsfull, men vi har som motpart en internationell miljardkoncern. Ytterligare frågor kan ställas och förhoppningsvis besvaras vid infomötet i Ytterbo 18 juni.

Carl-Axel Centerstig

Kontakta IT-föreningen