Bygdegårdsförening

Glimtar ur bygdegårdens historia från 1954 till 2014

Invigningen av Locknevi Bygdegård 15 augusti 1954 Medverkande Gunnebo Blåsorkester, Sång och musik av Arvid Brandhammar och Åke Liffnet Västervik. Även lokala förmågor, Inga-Maj Allvin (Larsson) och Brigitta Larsson (Karlsson). Teater av Tuna Södra SLU-avd. amatörer. (Anders och valfisken). Steiners orkester svarade för dansmusiken. För många som var med blev det en kväll att minnas.

Åren närmast efter blev en ständig kamp för bygdegårdsföreningen att få debet och kredit att gå ihop. Man ville så mycket då det gällde arrangemang och aktiviteter i Bygdegården, men ekonomin den svåra biten att klara. Både timmerinsamling och vedinsamling ordnades, liksom mopedlotteri föreslogs. Göta Åberg, Algot Svensson och Nils Granström fick i uppdrag att sätta upp budget för 1955.

Bland de första arrangemangen var att starta Biografen Locknevi Bio. Den 1 mars 1954 beslöts att inköpa biografmaskin och föreningen anslutas till biografkedjan, lite senare. 26 juni beslutar styrelsen att Gösta Åberg skall bli föreståndare för Locknevi Bio. Föreställning skall ges varje onsdag kl. 19.30 under varsäsongen. Ett annat var att ordna med teaterföreställningar, Riksteatern kontaktades bl.a. I närmare ett decenium pågick denna verksamhet. Mera verksamhet föreslås.

På årsstämmean 1958 valdes Karl-Uno Edenholm och Bengt Håkansson att ordna med en isbana vid Bygdegården. Ekonomin blir kärvare år från år.  Och i slutet av år 1959 får styrelsen låna Bygdegårdsföreningen 900,-. Det var inte bara arbetet med föreningen som gällde, 1960 sände styrelsen en skrivelse till Lansstyrelsen om bättre väger till Locknevi. Der allra mesta arbetet inom Bygdegårdsföreningen utfördes ideelt. Åren efter 1960 utreds den ekonomiska delen med BRF som hjälpar till. Man går in till kommunen med begäran om ekonomiskt stöd, vilket erfordras för att få statligt rekonstruktionsbidrag. Detta gjorde att man i stort sett hade sanerat ekonomin. 1969 ersätts vedeldningen med oljeeldning. Under åren var bara tillfälligtvis vaktmästare anställd. Styrelsen får ikläda sej och utföra vaktmästaresysslorna.

1973 beslöts att gräsklippningen vid Bygdegården skall utföras av styrelsen medlemmar, enligt genom löttläggning uppgjörd lista, med början vecka 19. Detta blev inte uppskattat. Vid ett senare sammanträde föreslogs böter för den som utan att ange skäl ej kom till styrelsens sammanträde. Hela sjuttiotalet präglades av en viss föreningströtthet. Generationsskifte gjorde att det var svårt få personer som var villiga att åta sig uppdrag. Detta var inte bara Locknevis problem, det fanns lite varstans i glesbygden.

1977 vid årsstämman fick förhandlingerna avbrytas då 6 av 9 styrselseledamöter avgick, och ej kunde ersättas. Astor Karlsson avgår. Under 70-talet avgår mångårige kassören Sven-Olof Karlsson, han var även under en tid vaktmästare. Trots att till synes besvärligt läga för föreningen, så diskuterades upprustning av lokalerna, det var i första hand toalettutrymmena som var otillräckliga, men också taket var i behöv av reperation. T.o.m. en utbyggnad av själva huset var tänkt, och man gick in till kommunen med detta förslag, och begärde att få ekenomiska medel.

25 årsjubleum hölls 1 september 1979. Då samtliga ordf. förutom Algot Svensson var närvarande. Åttiotalet innebär en urrrustning genom mycket ideelt arbete. Men att Bygdegårdsföreningen också erhåller en donation. Henning Andersson. Enligt testamentet skall avkastningen i första hand användas till underhåll av Bygdegården. Även Karl Karlsson skänkte vid flera tillfällen mindre belopp till Bygdegårdsföreningen.

Under sista delen av 80-talet och in på 90-talet har Bygdegården fått en ordentlig ansiktslyftning. Handikappananpassning genom hiss och i samband därmed ny entre. Målning in och utvändigt, mycket genom ALU. Föreningen kan med tillförsikt se framtiden an. En mycket arbetsduglig styrelse verkar. Ett tack till pionjärerna, och alla de män och kvinnor som lagt ned så otroligt mycket arbete.

2000 och framåt har följande investeringar gjorts. Köket har förnyats, ommälat in- och utvändigt, nya varmluftspanna, dränering, isolering av vind, renovering av vandrarhemmet samt ny ljus och ljud anläggning. Ny entre samt tak över hissen gjordes 2011- Nya fönster 2013. Eget hemsida för Locknevi Bygdegård och Locknevi Classic. Ett stor tack till alla som har lagt ner så mycket arbete i Bygdegården under alla renoveringar samt hjälpt på våra evenemang.

    Bevisa att du är människa genom att välja flygplan.