Hembygdsförening

Hembygdsgården Skanshult

Den 17 februari 1937 bildades Locknevi hembygdsförening. Initiativtagare till föreningen var kyrkoherden i Locknevi Carl Ekholm. Årsavgiften bestämdes till 1 krona.

Några år senare, 1945, stod den första byggnaden, Hästrumsboden, på plats vid Skanshult. Det är en loftbod som kom från Hästrum, en utgård till Odensviholm. Den skulle kosta 300 kronor i inköp men man lyckades att pruta priset till 200 kronor. Rivning, frakt och uppsättning kostade 260 kronor. Men oturligt nog kom boden att placeras alltför nära vägen. En vägförman upptäckte detta och beordrade föreningen att flytta boden så att den hamnade 12 meter från vägen. Då skriver kyrkoherde Ekholm ett brev till länsstyrelsen och begär dispens. Han erkände förseelsen och mot löftet att aldrig göra så mera beviljade länsstyrelsen placeringen av boden.

1949 sattes hembygdsgårdens huvudbyggnad, Dalåkrastugan, upp. Den hade då varit nedplockad och magasinerad invid prästgården sedan 1939. 1949 uppförde man också Korpeboboden.

En annan viktig byggnad, Herrefällaboden, kom på plats 1953.

På 1950-talet strömmade mängder av föremål in. Föreningen har idag över 800 föremål att vårda och visa upp. Föremålen speglar framförallt det försvunna bondejordbruket.

Föreningen har flera aktiviteter på schemat. En sommarfest hålls varje år. De senare åren har också byvandringar genomförts. Hembygdsgården kan vem som helst besöka. Den är öppen i samband med andra aktiviteter i Locknevi, ex vis vid motorshowen vid bygdegården. Hembygdsföreningen kan också svara för särskilda visningar.

 

 

 

    Bevisa att du är människa genom att välja nyckel.