Locknevi centralort

Namnet Locknevi  skrevs på 1300-talet ”Ludhkonawij” och betyder ”den ludna kvinnans offerplats”.  ”Luden” betyder fruktbar och ”wij” avser en offerplats.

Det har skrivits ett flertal böcker och avhandlingar om Locknevi eftersom det är en intressant historisk bygd och här finns minnesmärken av många slag i olika former.

I Locknevi ”centralort” återfinns kyrkan, församlingshemmet, Locknevi skola (nu nedlagd), Bygdegården, hembygdsgården Skanshult och det före detta äldreboendet Nygård som nu gjort om till lägenheter. På berget Skansberget nära Skanshult ligger resterna av en fornborg.  

Den nuvarande kyrkan byggdes 1900-03. Den ersatte en träkyrka från 1745 som i sin tur ersatte än ännu äldre träkyrka som byggdes omkring år 1200. Den var i sin tur bygd på en gammal fornnordisk kultplats. 
Locknevis stora stenkyrka byggdes i stor utsträckning av lockneviborna själva. Arkitekt var statsrådet och tunabon Hugo Hammarskjöld. Kyrkan har renoverats flera gånger under 1900-talet, mest omfattande i början av 1960-talet. Kyrkan har en erkänt god akustik och används därför som konsertkyrka. I kyrkan finns ett flertal gamla och vackra inventarier, t ex en dopfunt från 1180, predikstolen från 1600 och den gamla altartavlan från 1700.

Locknevi har en vacker och välskött kyrkogård runt kyrkan. Strax bakom, nordost om kyrkan ligger ett gravfält från yngre järnålder bestående av 20 gravar. Särskilt värd ett besök är den sydöstra delen av kyrkogården där ett flertal gemensamhetsgravar ligger. Tillsammans med flera järnkors och några gamla träkors utgör vår kyrkogård ett mycket speciellt kulturarv.

Invid kyrkan ligger församlingshemmet, ursprungligen byggt som socknens första skola. 

Senaste nytt