Bedrövliga vägar

Utöver de slitna och nedtryckta vägbanorna är flera vägar i Vrångfall nu avstängda för tung trafik. Det gäller väg 836 Vrångfall – Skänninge mot Frödinge samt vägen Vrångfall mot Djursdala. Även vägen mot Locknevi 840 är i stort behov av lagning av ”potthål”. Generellt är vägbanan sliten och nedtryckt på grund av allt för svagt underlag. Från Sockenföreningen har vi fortlöpande kontakter med Vägverket och Svevia, dock endast med sporadiskt resultat. **** Ring och klaga hos Trafikverket 0771 921 921.
Carl-Axel Centerstig

Lämna ett svar