Älgjakten under 25 år

Under åren 1994 till 2018 har 1 051 älgar fällts i Locknevi älgskötselområde. Av dessa var 232 tjurar, 304 kor och 515 kalvar. Högst avskjutning uppnåddes 2010 med 65 fällda, varav14 tjurar, 16 kor och 35 kalvar. Lägst avskjutning åren 2006 – 2007 med 24 respektive 22fällda. Totalt uppgår andelen fällda tjurar till 22%, kor till 29% och kalvandelen till 49%.Årets jakt – 2018 – med 44 fällda älgar motsvarar i stort sett genomsnittet för åren.
Carl-Axel Centerstig

Bedrövliga vägar

Utöver de slitna och nedtryckta vägbanorna är flera vägar i Vrångfall nu avstängda för tung trafik. Det gäller väg 836 Vrångfall – Skänninge mot Frödinge samt vägen Vrångfall mot Djursdala. Även vägen mot Locknevi 840 är i stort behov av lagning av ”potthål”. Generellt är vägbanan sliten och nedtryckt på grund av allt för svagt underlag. Från Sockenföreningen har vi fortlöpande kontakter med Vägverket och Svevia, dock endast med sporadiskt resultat. **** Ring och klaga hos Trafikverket 0771 921 921.
Carl-Axel Centerstig