Locknevi.nu Behöver Dig !

Hjälp till att hålla Locknevi.nu uppdaterad och levande! Anmäl dig som ansvarig redaktör för en sockendel eller förening och hjälp både boende och besökare i vår socken!

Locknevis hemsida är nu färdigutvecklad och ligger sedan ca ett halvår tillgänglig på nätet via rubricerade adress. Nu gäller det att göra hemsidan levande och löpande uppdatera den med aktualiteter, händelser, planer, idéer och annat som kan vara av intresse för många. För att det ska bli verklighet måste vi hjälpas åt ! Hemsidan erbjuder stora möjligheter för alla föreningar och ”Sockendelar” att på ett effektivt sätt kommunicera med både befintliga medborgare och potentiella medlemmar.

Projektet med utveckling av hemsidan har gjorts med stöd från Astrid Lindgrens Hembygd. Den är nu klar och kommer att slut-rapporteras till Astrid Lindgrens Hembygd under vecka 40. Med färdigutvecklad menas inte ”slut-utvecklad” – den är uppbyggd på ett sånt sätt att den kan vidareutvecklas i enlighet med kommande behov och önskemål.

Jag vädjar särskilt de yngre generationerna – ni som är födda och uppvuxna med tillgång till datorer och smartphones. Kliv fram och ta ansvar för någon liten del – en Sockendel eller en förening, ett bad eller en campingplats – allt finns det plats för på hemsidan. Om vi delar på det behöver det inte bli något betungande arbete för någon men ska någon eller några få sköta allt riskerar hemsidan att inte upplevas som levande och intressant.

En hel del är förberett och det som saknas lägger vi lätt till om vi får veta vad det är. Gå in på  Locknevi.nu och anmäl er via kontaktformuläret så återkommer vi från hemsides-gruppen i Sockenföreningen. Sockenföreningen avser att under hösten ( oktober/november ) bjuda in representanter från alla föreningar och Sockendelar för att diskutera tankar, ansvarsfördelning och redan nu kända utvecklingsönskemål.

Vi avser att hålla mötet i Bygdegården i Locknevi där det nu finns en fungerande fiber-anslutning till internet och eftersom utvecklaren / administratören kommer att dela så kan vi lägga till föreningar som eventuellt inte kommit med och andra önskvärda kompletteringar samt behörigheter som ”Redaktör” till förening eller Sockendel för de som så önskar.
Vi återkommer med datum och tid via hemsidan, Facebook-gruppen med flera kanaler.
Hoppas vi ses då !

För Hemsides-gruppen
Per Nyman

Locknevi har fått ett brev

Hej Locknevi!
För något år sedan fick jag sitta – som praktikant – på Vimmerby kommun för att utveckla konceptet med Mötesplatser runt om i kommunen. De bad mig uttryckligen att komma med egna idéer. Så det gjorde jag. Jag kopplade samman kommunens befintliga Mötesplatser, med SLUS-projektet, eller som det heter nu ”Allas Vimmerby” och idéer som genomförts och fungerar på andra platser runt om i Sverige. Plus en och annan egen tanke. Som vanligt finns det inga pengar till någonting. Samtidigt som det finns många olika viljor. (Fick jag råda skulle det finnas pengar till en del av idéerna och genomföra flera av dem, men …) Jag hade hoppats på mer respons från den nya majoriteten, med centerpartiet i spetsen, men det har blivit mer av samma. Eller ingenting(?). Inte många har sett några konkreta resultat av SLUS eller ”Allas Vimmerby” – Än. Under tiden tänkte jag att jag kan dela med mig av någon tanke då och då, till er som läser sockenbladet.

Buss i Locknevi.
Låter det som en ouppnåelig fantasi? Det är det inte. Jag har kollat upp det här med ansvariga och insatta i länstrafiken. Lösningen heter Närtrafik. Närtrafik finns redan idag. Man ringer i princip och beställer en resa, till busstaxa, med taxi hemifrån till närmsta busshållplats. Eller från närmsta busshållplats och hem igen. MEN – om man går samman, en tio, femton, tjugo stycken och börjar utnyttja det här frekvent. Kanske till och från jobbet? Ja, då dröjer det inte länge förrän det blir billigare att dra in en ”riktig” buss 

Lite landsbygdsgerilla över det. Bara att sätta igång! Om man vill ha buss. Nästa gång tänkte jag kika på lite lösningar runt något så avancerat som en butik. På återhörande!

Jens af Ekenstam Stenman – Sjösätter, Locknevi

Fibernätet i februari 2019

Om vi försöker sammanfatta hur långt fiberutbyggnaden i området Locknevi,
Vrångfall, Skenninge och Solhult har kommit så är det inte helt lätt att
överblicka. Dessutom är entreprenören Auterra, före detta Gamleby Mark &
Bygg, mycket svår att nå och få relevant information. Mycket av svårigheterna
beror på att det är många underentreprenörer inblandade.
För närvarande görs grävningen mest i Locknevi. Problem med tjäle gör att det
inte går så fort och återställningen av mark kommer att fördröjas.
Av cirka 50 abonnenter, i Vrångfall, Fängebo, Skenninge och Solhult, är nästan
alla anslutningar färdiga och omvandlaren blinkar blått. När fibern är kopplad i
den så kallade ”teknikboden” lyser omvandlaren blått med fast sken.
Den befintliga fiberkabel som installerades omkring år 2003 från Frödinge till
Vrångfall och vidare till Locknevi ska behållas enligt beslut från Telia. Detta
innebär att mellan Fängebo och Vrångfall och vidare till Locknevi kommer
luftledningen att behållas. En uppröjning av träd och buskar har skett men
enligt vår uppfattning långt ifrån tillräcklig. Vi har påpekat det och är lovade
åtgärder.

Teknikboden för vår del kommer att vara i Vrångfall och det innebär att på
stolparna för luftledningen från Vrångfall till Fängebo blir dubbla fiberkablar,
en matar ”teknikboden” i Vrångfall och sedan matas abonnentfibern tillbaka
från Vrångfall ända till de sista abonnenterna i Frödinge, exempelvis Hyvleriet
och Perstorp och Andersbo. Förmodligen är det samma lösning för hela
Locknevi. Vi i fiberföreningen har försökt att ifrågasätta den projektering som
har gjorts men inte fått gehör för olika förslag.En möjlighet som vi tidigt
föreslog var att utnyttja den grävdel som har gjorts från Vrångfall via Dramsjö
till Böllerum och vidare till stamfibern vid Skenninge Kvarn, men tyvärr har
inte entreprenören lyssnat till våra argument utan har grävt ner för lite slang
mellan Böllerum och Högen. Tja, vi får väl se hur pass driftsäker
installationen blir? Undertecknad kommer att behålla möjligheten att vid
driftsproblem på fibernätet kunna koppla upp sig trådlöst till Internet.
Den 19 februari i programmet Plus behandlades problem med fiber och
bredbandsinstallatörer. Ett mycket intressant program som går att se på SVTPlay.
Vi kan nog konstatera att vi hade tur som valde Zitius/Telia som
installatörer. Om inte så hade vi nog fått vänta många år till på fibernätet.
Men det är för tidigt att ropa hej, fibernätet är inte klart än på länge. Säkert tar
det minst ett år till innan samtliga kontrakt är klara.

Fiber tänds upp

Äntligen – allt fler är på väg att få fiberanslutningen upptänd. Noteringen inför
månadsskiftet februari/mars är att ca 230 fastigheter är uppkopplade. I den
södra delen – Toverum, Brantestad och Långbrössle- är c:a 200 igång, i den
norra ett tio-tal i Vrångfall. Under mars beräknas Solhult, Skänninge, Vrångfall,
Locknevi och Gårdspånga tändas – blå blinkande lampa blir blått fast ljussken.
I den norra delen pågår upphängning av stamledning i stolpar mellan Fängebo
och Vrångfall samt vidare till Locknevi. De markförlagda ledningarna på detta
avsnitt är i stort klara. Återstår en del samt slutjusteringar med ifyllning av
håligheter när tjälen släppt.
Upptändningen i områdets sydöstra del – Östantorp, Ytterbo och Mantebo – är
tillfälligt fördröjt av att marken för stamledningen vid Vanstad ej är tillgänglig.
Telia har sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet, vilket beräknas ta c:a fem
månader. Det innebär att hela sydöstra området är fördröjt, trots att
fibergrävningen lokalt i området är utförd.
Hittills är installation utförd, fiberledning indragen i huset i 382 fastigheter av
totalt 419 fastigheter i området. Återstår att koppla ihop med stamledning till
stationen i Vrångfall.
För området norr Björka – mot Hycklingegränsen – och området Höghult i
nordväst är tidpunkten för uppstart fortfarande oklar. Fiberföreningen har
fortlöpande kontakter med Telia/Skanova.

Carl-Axel Centerstig

Älgjakten 2018

Locknevi älgskötselområde omfattas av Locknevi socken med närliggande områden i
Skänninge, Solhult, Tibbhult, Hultserum och Kleva. Totalt omfattar jaktområdet ca 18 500
ha. Under årets jakt har 44 älgar skjutits fördelat på 7 tjurar, 12 kor och 25 kalvar.
Den största trofétjuren fälldes i Östantorp, en tiotaggare på 242 kr, vidare en åttataggare i
Pattebo på 239 kg och en sjutaggare i Solhult på 220 kg.

Kronvilt

I sydöstra delen av jaktområdet har stammen av kronvilt ökat under en följd av år. Totalt
har 23 kronvilt fällts, 9 hjortar, 8 hind och 6 kalvar. En elvataggare sköts i Hultserum, en
niotaggare i Östantorp och en åttataggare i Hökhult.

Följande jaktlag har svarat för avskjutningen:

Jaktlag: Älgjur Älgko Älgkalv Kronhjort Hind Kalv
Råshult 1
Höslätt 1+1+1+1
Vrångfall 1+1
Solhult no 1
osv

Älgjakten under 25 år

Under åren 1994 till 2018 har 1 051 älgar fällts i Locknevi älgskötselområde. Av dessa var 232 tjurar, 304 kor och 515 kalvar. Högst avskjutning uppnåddes 2010 med 65 fällda, varav14 tjurar, 16 kor och 35 kalvar. Lägst avskjutning åren 2006 – 2007 med 24 respektive 22fällda. Totalt uppgår andelen fällda tjurar till 22%, kor till 29% och kalvandelen till 49%.Årets jakt – 2018 – med 44 fällda älgar motsvarar i stort sett genomsnittet för åren.
Carl-Axel Centerstig

Frödinge-Locknevi LRF årsmöte 2019

Årets årsmöte hölls i Frödinge bygdegård och besöktes av lite drygt 30 medlemmar. Till ordförande valdes Märta Honett. Övriga Ledamöter i styrelsen är Håkan Johansson, Carina Andersson, Marcus Petersson, Magnus Djurstedt, Ronnie Adolfsén, Annelie af Ekenstam, Lars Sjöstam, Mats Johansson och Lena Karlson (nyvald). Anders Karlsson blev nominerad till hedersutmärkelsen silvernålen för sitt stora engagemang genom att varit medlem i många år i LRF, ordförande i farmartjänst i över 20 år, ordförande och jaktledare i älgjaktlag, Ledamot i älgskötselområdet, ledamot i Yxerns fiskevårdsförening och jobbat mycket ideellt i många föreningar. Efter förhandlingarna bjöds det på kallskuret och potatissallad. Därefter visades den gripande filmen ”Bondens tid på jorden”.

Bedrövliga vägar

Utöver de slitna och nedtryckta vägbanorna är flera vägar i Vrångfall nu avstängda för tung trafik. Det gäller väg 836 Vrångfall – Skänninge mot Frödinge samt vägen Vrångfall mot Djursdala. Även vägen mot Locknevi 840 är i stort behov av lagning av ”potthål”. Generellt är vägbanan sliten och nedtryckt på grund av allt för svagt underlag. Från Sockenföreningen har vi fortlöpande kontakter med Vägverket och Svevia, dock endast med sporadiskt resultat. **** Ring och klaga hos Trafikverket 0771 921 921.
Carl-Axel Centerstig