Locknevi har fått ett brev

Hej Locknevi!
För något år sedan fick jag sitta – som praktikant – på Vimmerby kommun för att utveckla konceptet med Mötesplatser runt om i kommunen. De bad mig uttryckligen att komma med egna idéer. Så det gjorde jag. Jag kopplade samman kommunens befintliga Mötesplatser, med SLUS-projektet, eller som det heter nu ”Allas Vimmerby” och idéer som genomförts och fungerar på andra platser runt om i Sverige. Plus en och annan egen tanke. Som vanligt finns det inga pengar till någonting. Samtidigt som det finns många olika viljor. (Fick jag råda skulle det finnas pengar till en del av idéerna och genomföra flera av dem, men …) Jag hade hoppats på mer respons från den nya majoriteten, med centerpartiet i spetsen, men det har blivit mer av samma. Eller ingenting(?). Inte många har sett några konkreta resultat av SLUS eller ”Allas Vimmerby” – Än. Under tiden tänkte jag att jag kan dela med mig av någon tanke då och då, till er som läser sockenbladet.

Buss i Locknevi.
Låter det som en ouppnåelig fantasi? Det är det inte. Jag har kollat upp det här med ansvariga och insatta i länstrafiken. Lösningen heter Närtrafik. Närtrafik finns redan idag. Man ringer i princip och beställer en resa, till busstaxa, med taxi hemifrån till närmsta busshållplats. Eller från närmsta busshållplats och hem igen. MEN – om man går samman, en tio, femton, tjugo stycken och börjar utnyttja det här frekvent. Kanske till och från jobbet? Ja, då dröjer det inte länge förrän det blir billigare att dra in en ”riktig” buss 

Lite landsbygdsgerilla över det. Bara att sätta igång! Om man vill ha buss. Nästa gång tänkte jag kika på lite lösningar runt något så avancerat som en butik. På återhörande!

Jens af Ekenstam Stenman – Sjösätter, Locknevi

Locknevi Marknad

Marknad med marknadsknallar som säljer traditionella marknadsvaror i en trevlig miljö. I serveringen kan du köpa fika med hembakat bröd, småländsk ostkaka och grillad korv köper du vid vår kolgrill.

Vi ses den 11 augusti 2019

Kom och upplev en “lantlig” marknad

Samåkning?

Finns det intresse att samåka? Vi är många som arbetar i Vimmerby, Västervik eller på annan ort. Kanske kan vi samåka för att spara pengar och minska miljöbelastning? Om intresse finns hör av dig till mig. Krister Segergren, Gårdspånga. 070-364 79 21.

Årsmöte 2019

För verksamhetsåret 2018 höll Sockenföreningen årsmöte den 3 april i IOGT-NTO-lokalen i Toverum. Närvarande var 25-30-tal invånare i socknen. På agendan stod:

  1. Uppföljning av samråds- och idémöte 12 sept 2018 – utvecklingsfrågor och avstämning med representanter för kommunens utvecklingsavdelning.
  2. Hemsidan Locknevi.nu presenterades
  3. Fiberprojektet – en lägesbeskrivning
  4. Årsmöte för Sockenföreningen med sedvanliga årsmötes-förhandlingar.

Under punkt 1. beslutades att styrelsen skall utgöra “Utvecklingsgrupp” som håller kontakterna med kommunen. Utvecklingsgruppen fokuserar på de tre frågor som mötet fann mest prioriterade – nämligen:

  1. Vägnätets – standard, – kvalitet, – skador och underhåll.
  2. Postnummer – verka för att samtliga delar av socknen får postnummer som säkerställer att kommunal information når fram till ALLA hushåll inom kommunens gränser.
  3. Mobiltäckningen – bearbeta berörda myndigheter för att få en mobiltäckning i hela socknen.

Under punkt 2.

Fibernätet i februari 2019

Om vi försöker sammanfatta hur långt fiberutbyggnaden i området Locknevi,
Vrångfall, Skenninge och Solhult har kommit så är det inte helt lätt att
överblicka. Dessutom är entreprenören Auterra, före detta Gamleby Mark &
Bygg, mycket svår att nå och få relevant information. Mycket av svårigheterna
beror på att det är många underentreprenörer inblandade.
För närvarande görs grävningen mest i Locknevi. Problem med tjäle gör att det
inte går så fort och återställningen av mark kommer att fördröjas.
Av cirka 50 abonnenter, i Vrångfall, Fängebo, Skenninge och Solhult, är nästan
alla anslutningar färdiga och omvandlaren blinkar blått. När fibern är kopplad i
den så kallade ”teknikboden” lyser omvandlaren blått med fast sken.
Den befintliga fiberkabel som installerades omkring år 2003 från Frödinge till
Vrångfall och vidare till Locknevi ska behållas enligt beslut från Telia. Detta
innebär att mellan Fängebo och Vrångfall och vidare till Locknevi kommer
luftledningen att behållas. En uppröjning av träd och buskar har skett men
enligt vår uppfattning långt ifrån tillräcklig. Vi har påpekat det och är lovade
åtgärder.

Teknikboden för vår del kommer att vara i Vrångfall och det innebär att på
stolparna för luftledningen från Vrångfall till Fängebo blir dubbla fiberkablar,
en matar ”teknikboden” i Vrångfall och sedan matas abonnentfibern tillbaka
från Vrångfall ända till de sista abonnenterna i Frödinge, exempelvis Hyvleriet
och Perstorp och Andersbo. Förmodligen är det samma lösning för hela
Locknevi. Vi i fiberföreningen har försökt att ifrågasätta den projektering som
har gjorts men inte fått gehör för olika förslag.En möjlighet som vi tidigt
föreslog var att utnyttja den grävdel som har gjorts från Vrångfall via Dramsjö
till Böllerum och vidare till stamfibern vid Skenninge Kvarn, men tyvärr har
inte entreprenören lyssnat till våra argument utan har grävt ner för lite slang
mellan Böllerum och Högen. Tja, vi får väl se hur pass driftsäker
installationen blir? Undertecknad kommer att behålla möjligheten att vid
driftsproblem på fibernätet kunna koppla upp sig trådlöst till Internet.
Den 19 februari i programmet Plus behandlades problem med fiber och
bredbandsinstallatörer. Ett mycket intressant program som går att se på SVTPlay.
Vi kan nog konstatera att vi hade tur som valde Zitius/Telia som
installatörer. Om inte så hade vi nog fått vänta många år till på fibernätet.
Men det är för tidigt att ropa hej, fibernätet är inte klart än på länge. Säkert tar
det minst ett år till innan samtliga kontrakt är klara.