Toverum

Den här vyn är nog det som de flesta förknippar med Toverum som ligger i Locknevis södra del. I landskapet runt herrgården döljer sig en mängd kulturminnen från gångna tider bl.a. finns minnen av en masugn!

  1. Hantverksdag UTE. Sönd 29/5 Tovrum

    maj 29 @ 10:00 - 14:00 CEST
  2. Locknevi Classic Motorshow

    juni 18 @ 10:00 - 15:00 CEST
  3. Gunhild Carling 17/7 – 20/7 Engelska parken

    juli 17 @ 19:00 - 21:00 CEST