Toverum

Den här vyn är nog det som de flesta förknippar med Toverum som ligger i Locknevis södra del. I landskapet runt herrgården döljer sig en mängd kulturminnen från gångna tider bl.a. finns minnen av en masugn!

  1. Årsmöte Locknevi Bygdegårdsförening

    februari 25 @ 18:00 - 20:30 CET