Älgjakten under 25 år

Under åren 1994 till 2018 har 1 051 älgar fällts i Locknevi älgskötselområde. Av dessa var 232 tjurar, 304 kor och 515 kalvar. Högst avskjutning uppnåddes 2010 med 65 fällda, varav14 tjurar, 16 kor och 35 kalvar. Lägst avskjutning åren 2006 – 2007 med 24 respektive 22fällda. Totalt uppgår andelen fällda tjurar till 22%, kor till 29% och kalvandelen till 49%.Årets jakt – 2018 – med 44 fällda älgar motsvarar i stort sett genomsnittet för åren.
Carl-Axel Centerstig

Lämna ett svar