Årsmöte 2019

För verksamhetsåret 2018 höll Sockenföreningen årsmöte den 3 april i IOGT-NTO-lokalen i Toverum. Närvarande var 25-30-tal invånare i socknen. På agendan stod:

  1. Uppföljning av samråds- och idémöte 12 sept 2018 – utvecklingsfrågor och avstämning med representanter för kommunens utvecklingsavdelning.
  2. Hemsidan Locknevi.nu presenterades
  3. Fiberprojektet – en lägesbeskrivning
  4. Årsmöte för Sockenföreningen med sedvanliga årsmötes-förhandlingar.

Under punkt 1. beslutades att styrelsen skall utgöra “Utvecklingsgrupp” som håller kontakterna med kommunen. Utvecklingsgruppen fokuserar på de tre frågor som mötet fann mest prioriterade – nämligen:

  1. Vägnätets – standard, – kvalitet, – skador och underhåll.
  2. Postnummer – verka för att samtliga delar av socknen får postnummer som säkerställer att kommunal information når fram till ALLA hushåll inom kommunens gränser.
  3. Mobiltäckningen – bearbeta berörda myndigheter för att få en mobiltäckning i hela socknen.

Under punkt 2.

Fibernätet i februari 2019

Om vi försöker sammanfatta hur långt fiberutbyggnaden i området Locknevi,
Vrångfall, Skenninge och Solhult har kommit så är det inte helt lätt att
överblicka. Dessutom är entreprenören Auterra, före detta Gamleby Mark &
Bygg, mycket svår att nå och få relevant information. Mycket av svårigheterna
beror på att det är många underentreprenörer inblandade.
För närvarande görs grävningen mest i Locknevi. Problem med tjäle gör att det
inte går så fort och återställningen av mark kommer att fördröjas.
Av cirka 50 abonnenter, i Vrångfall, Fängebo, Skenninge och Solhult, är nästan
alla anslutningar färdiga och omvandlaren blinkar blått. När fibern är kopplad i
den så kallade ”teknikboden” lyser omvandlaren blått med fast sken.
Den befintliga fiberkabel som installerades omkring år 2003 från Frödinge till
Vrångfall och vidare till Locknevi ska behållas enligt beslut från Telia. Detta
innebär att mellan Fängebo och Vrångfall och vidare till Locknevi kommer
luftledningen att behållas. En uppröjning av träd och buskar har skett men
enligt vår uppfattning långt ifrån tillräcklig. Vi har påpekat det och är lovade
åtgärder.

Teknikboden för vår del kommer att vara i Vrångfall och det innebär att på
stolparna för luftledningen från Vrångfall till Fängebo blir dubbla fiberkablar,
en matar ”teknikboden” i Vrångfall och sedan matas abonnentfibern tillbaka
från Vrångfall ända till de sista abonnenterna i Frödinge, exempelvis Hyvleriet
och Perstorp och Andersbo. Förmodligen är det samma lösning för hela
Locknevi. Vi i fiberföreningen har försökt att ifrågasätta den projektering som
har gjorts men inte fått gehör för olika förslag.En möjlighet som vi tidigt
föreslog var att utnyttja den grävdel som har gjorts från Vrångfall via Dramsjö
till Böllerum och vidare till stamfibern vid Skenninge Kvarn, men tyvärr har
inte entreprenören lyssnat till våra argument utan har grävt ner för lite slang
mellan Böllerum och Högen. Tja, vi får väl se hur pass driftsäker
installationen blir? Undertecknad kommer att behålla möjligheten att vid
driftsproblem på fibernätet kunna koppla upp sig trådlöst till Internet.
Den 19 februari i programmet Plus behandlades problem med fiber och
bredbandsinstallatörer. Ett mycket intressant program som går att se på SVTPlay.
Vi kan nog konstatera att vi hade tur som valde Zitius/Telia som
installatörer. Om inte så hade vi nog fått vänta många år till på fibernätet.
Men det är för tidigt att ropa hej, fibernätet är inte klart än på länge. Säkert tar
det minst ett år till innan samtliga kontrakt är klara.

Hur ska man göra när den blå lampan visar ett fast blått sken?

Då kan man koppla upp en dator mot zmarket.se med en RJ45 kabel och
beställa bredband.
Observera att om ni har ett Telia trådlöst Internetabonnemang ska ni inte
beställa via zmarket.se utan försöka få kontakt med Telia och manuellt beställa
en överflyttning av trådlösa abonnemanget till fiber.
På zmarket.se finns Internetabonnemang från omkring 200 kronor till 1000
kronor i månaden.
Allt hänger på hur många extratjänster man beställer. Ett råd är att beställa lite
och öka på när ni ser hur bra det går och hur mycket ni använder tjänsterna
som finns. Undvik bindningstider, det kan bli en mycket dyrbar erfarenhet.
Undertecknad får ofta frågan: Vad ska vi beställa och vilken leverantör? Svaret
är att jag inte vet, det finns hur mycket tjänster och utbud som helst. Vad ska
man använda Internet till? Om det bara gäller surf, E-mail och kanske koppla
upp sig mot banken räcker det enklaste bredbands-abonnemanget. En
hastighet 10/10 Mbit/s är tillräcklig för surf och bank, men inte riktigt tillräcklig
för TV-Play kanalerna. Med Cromecast eller TV-box är det lämpligt att välja
100/100 Mbit/s.
Är ni många i familjen med tonårsbarn är 100/100 Mbit/s kanske i minsta laget,
250/100 Mbit/s är obetydligt dyrare och eftersom det är 250 Mbit/s i
nedladdning ger det ett betydligt snabbare Internet.
Som sagt, det ska bli spännande när lampan visar ett fast blått sken!

Vid datorpennan ulf.petersson@skenningeby.se

Fiber tänds upp

Äntligen – allt fler är på väg att få fiberanslutningen upptänd. Noteringen inför
månadsskiftet februari/mars är att ca 230 fastigheter är uppkopplade. I den
södra delen – Toverum, Brantestad och Långbrössle- är c:a 200 igång, i den
norra ett tio-tal i Vrångfall. Under mars beräknas Solhult, Skänninge, Vrångfall,
Locknevi och Gårdspånga tändas – blå blinkande lampa blir blått fast ljussken.
I den norra delen pågår upphängning av stamledning i stolpar mellan Fängebo
och Vrångfall samt vidare till Locknevi. De markförlagda ledningarna på detta
avsnitt är i stort klara. Återstår en del samt slutjusteringar med ifyllning av
håligheter när tjälen släppt.
Upptändningen i områdets sydöstra del – Östantorp, Ytterbo och Mantebo – är
tillfälligt fördröjt av att marken för stamledningen vid Vanstad ej är tillgänglig.
Telia har sökt ledningsrätt hos Lantmäteriet, vilket beräknas ta c:a fem
månader. Det innebär att hela sydöstra området är fördröjt, trots att
fibergrävningen lokalt i området är utförd.
Hittills är installation utförd, fiberledning indragen i huset i 382 fastigheter av
totalt 419 fastigheter i området. Återstår att koppla ihop med stamledning till
stationen i Vrångfall.
För området norr Björka – mot Hycklingegränsen – och området Höghult i
nordväst är tidpunkten för uppstart fortfarande oklar. Fiberföreningen har
fortlöpande kontakter med Telia/Skanova.

Carl-Axel Centerstig

Älgjakten 2018

Locknevi älgskötselområde omfattas av Locknevi socken med närliggande områden i
Skänninge, Solhult, Tibbhult, Hultserum och Kleva. Totalt omfattar jaktområdet ca 18 500
ha. Under årets jakt har 44 älgar skjutits fördelat på 7 tjurar, 12 kor och 25 kalvar.
Den största trofétjuren fälldes i Östantorp, en tiotaggare på 242 kr, vidare en åttataggare i
Pattebo på 239 kg och en sjutaggare i Solhult på 220 kg.

Kronvilt

I sydöstra delen av jaktområdet har stammen av kronvilt ökat under en följd av år. Totalt
har 23 kronvilt fällts, 9 hjortar, 8 hind och 6 kalvar. En elvataggare sköts i Hultserum, en
niotaggare i Östantorp och en åttataggare i Hökhult.

Följande jaktlag har svarat för avskjutningen:

Jaktlag: Älgjur Älgko Älgkalv Kronhjort Hind Kalv
Råshult 1
Höslätt 1+1+1+1
Vrångfall 1+1
Solhult no 1
osv

Älgjakten under 25 år

Under åren 1994 till 2018 har 1 051 älgar fällts i Locknevi älgskötselområde. Av dessa var 232 tjurar, 304 kor och 515 kalvar. Högst avskjutning uppnåddes 2010 med 65 fällda, varav14 tjurar, 16 kor och 35 kalvar. Lägst avskjutning åren 2006 – 2007 med 24 respektive 22fällda. Totalt uppgår andelen fällda tjurar till 22%, kor till 29% och kalvandelen till 49%.Årets jakt – 2018 – med 44 fällda älgar motsvarar i stort sett genomsnittet för åren.
Carl-Axel Centerstig

Frödinge-Locknevi LRF årsmöte 2019

Årets årsmöte hölls i Frödinge bygdegård och besöktes av lite drygt 30 medlemmar. Till ordförande valdes Märta Honett. Övriga Ledamöter i styrelsen är Håkan Johansson, Carina Andersson, Marcus Petersson, Magnus Djurstedt, Ronnie Adolfsén, Annelie af Ekenstam, Lars Sjöstam, Mats Johansson och Lena Karlson (nyvald). Anders Karlsson blev nominerad till hedersutmärkelsen silvernålen för sitt stora engagemang genom att varit medlem i många år i LRF, ordförande i farmartjänst i över 20 år, ordförande och jaktledare i älgjaktlag, Ledamot i älgskötselområdet, ledamot i Yxerns fiskevårdsförening och jobbat mycket ideellt i många föreningar. Efter förhandlingarna bjöds det på kallskuret och potatissallad. Därefter visades den gripande filmen ”Bondens tid på jorden”.

Bedrövliga vägar

Utöver de slitna och nedtryckta vägbanorna är flera vägar i Vrångfall nu avstängda för tung trafik. Det gäller väg 836 Vrångfall – Skänninge mot Frödinge samt vägen Vrångfall mot Djursdala. Även vägen mot Locknevi 840 är i stort behov av lagning av ”potthål”. Generellt är vägbanan sliten och nedtryckt på grund av allt för svagt underlag. Från Sockenföreningen har vi fortlöpande kontakter med Vägverket och Svevia, dock endast med sporadiskt resultat. **** Ring och klaga hos Trafikverket 0771 921 921.
Carl-Axel Centerstig