Samåkning?

Finns det intresse att samåka? Vi är många som arbetar i Vimmerby, Västervik eller på annan ort. Kanske kan vi samåka för att spara pengar och minska miljöbelastning? Om intresse finns hör av dig till mig. Krister Segergren, Gårdspånga. 070-364 79 21.