Locknevi Hembygdsförening

Nu när våren gör sitt intåg, börjar jag längta till att vi kan öppna vår hembygdsgård Skanshult.

Även om vi fortfarande får vara försiktiga med att träffas så ser jag fram emot när vi åter kan ses på våra ”arbetsdagar” i Skanshult och hjälpas åt att förbättra och underhålla våra byggnader så att kommande generationer kan se hur det var ”förr i tiden”.

Vi har påbörjat arbetet med att reparera taket på ladugården och jag hoppas vi under 2021 kan slutföra det arbetet. Håll utkik på www.locknev.nu där kommer vi att informera om när arbetet kommer igång, du som är intresserad av att delta i arbetet är mycket välkommen.

Vi får återkomma med hur och när årsmötet kommer att hållas men tills vidare görs inga förändringar i styrelsen.

För att kunna bevara hembygdsgården får vi en del bidrag från Vimmerby kommun, men vi behöver också personer som är intresserade av att stödja föreningen. Det gör du bl.a. genom att vara medlem och det är du genom att betala medlemsavgiften som är 100 kronor per person eller 150 kronor för familj bosatt på samma adress. Inbetalning görs till Handelsbanken bankkonto 6711 336 730 241, märk insättningen med vilka personer som avses, jag hoppas du på det sättet hjälper oss bevara vår historia för framtiden.

Jag önskar alla en skön vår

/Sture

Årsmöte Locknevi Bygdegård

Här kommer lite information från årsmötet vi hade den 28 mars 2021

Mötet genomfördes som telefonmöte och det fungerade mycket bra, vi var 16 deltagare.

Vi gick igenom föredragningslistan som vi brukar på ett ”normalt” möte, där vi kan träffas tillsammans.

Annette Lindahl hade avsagt sig omval efter 16 år som ordförande och 18 år i styrelsen, (vilket rekord) och Ingemar Lindahl hade också avsagt sig omval och han har varit med i styrelsen i 20 år.

På grund av den situation vi alla befinner oss i så har vi ju inte kunnat genomföra några av de aktiviteter vi brukar ha under ett år. Detta har givetvis påverkat möjligheten till att träffas och få använda bygdegården till det den är avsedd för. Givetvis har detta påverkat ekonomin negativt för året och därför är det bra att vi tidigare sparat pengar så vi kortsiktigt inte hamnar i ekonomiska problem. Vi har under året fått ”riktat stöd till samlingslokaler” från boverket vilket givetvis är positivt, men då stödet utbetalades 2021 så har det inte påverkat 2020 års resultat.

På årsmötet valdes Sture Johansson som ordförande för 1 år.

Övriga som ingår i styrelsen är:

                           Ordinarie                                                                 Suppleanter

                           Lisa Axelsson     Vice Ordförande                          Magnus Djurstedt

                           Annette Allvin   Kassör                                           Ingvar Edlund

                           Ann-Chatrin Johansson Sekreterare                     Annette Andersson

                           Tommy Andersson                                                  Anneth Andersson

                           Majvor Axelsson Vice sekreterare                         Stefan Karlsson

                           Lennart Uhre                                                           Jeannette Skogberg

                           Carina Andersson                                                  Ulf Petersson

                           Leif Karlsson                                                            Matts Hansson

                                                                                                             Yvonne Nylander

Kontaktperson fastighetsfrågor, Majvor Axelsson

Val av representant Sockenföreningen: Majvor Axelsson, landsbygdsrådet beslutas om vi får förfrågan.

Vi hoppas att vi under 2021 kommer kunna starta upp viss aktivitet, kolla på vår hemsida www.locknevibygdegare.se eller www.locknevi.nu så ser du vad som kommer att ske.

Till sist hoppas jag du vill stötta föreningen genom ditt medlemskap. Medlemsavgiften är oförändrad 50 kronor per person, förutom att du stöttar föreningen deltager du i medlemslotteriet, där dragning sker på årsmötet nästa år (vid nästa årsmöte, kommer vi också göra dragning för 2020)

Betalningen gör du till bankgiro 5944-8936, märk avin med vilka personer inbetalningen avser.

Nu hoppas vi att kunna träffas framöver och genomföra de olika aktiviteter vi brukar ha och hör gärna av dig om du har några förslag på något du tycker skulle vara trevligt om vi anordnade.

Ha en skön vår.

Attentatet i Gårdspånga 1894

Sent på kvällen den 1 augusti 1894 hade en okänd mansperson knackat på hos hemmansägare 

Carl Johan Robert Carlsson i byn Gårdspånga. Mannen bad att få lämna en låda med prover på glas och porslin från en köpman i Vimmerby. Han bad också att hemmansägare Carlsson snarast skulle lämna lådan till godsägare K A Ylander på Locknevi Säteri. Det var viktigt att inte lyfta lådan i de ombundna snörena och att hantera den försiktigt. Lådan ställdes intill spishällen tills vidare.

Följande morgon gjorde pigan Jenny Johansson upp eld i spisen och började sina dagliga sysslor.

Så vid niotiden kom en fruktansvärd smäll. Lådan exploderade i värmen från spisen eller att den hanterades oförsiktigt. Det vällde upp krutrök, det slungades järnskrot och glasbitar runt i köket tillsammans med dynamitgubbar, som dock inte exploderade. En mindre eld som bröt ut kunde snabbt släckas. Men pigan Jenny var svårt skadad i ansiktet och fick föras till sjukstugan i Vimmerby och en minderårig dotter i huset miste håret och blev bränd på huvudet. Vad hade hänt?

Det tog ett par dagar innan händelseförloppet klarnade och att den skyldige fick så dåligt samvete att han själv anmälde sig till ordningsmakten. Bakgrunden var en mindre lyckad fastighetsaffär.

Locknevi Säteri ägdes sedan några år tillbaka av Inspektor Carl Johan Petersson, Odensviholm.

I början av sommaren hade han sålt Säteriet till fastighetshajen K A Ylander, Stockholm. Betalningen utgjordes av en hyresfastighet i Stockholm, värd 100 000 kr samt en revers på 24 000 kr. I dagens penningvärde tillsammans ca 8 200 000 kr. Efter en tid kände sig Inspektor Petersson lurad och ångrade affären. Köparen Ylander ansåg att affär är affär och planerade att sälja Locknevi Säteri vidare. Han var nu i början av augusti på väg till Locknevi för att ordna den saken. 

Som en sista utväg att stoppa försäljningen och om möjligt få tillbaka Locknevi Säteri hade Inspektor Petersson planerat att skrämma Ylander med ett varningsskott. I lådan med sprängmedel hade han byggt in en finurlig mekanism, som skulle tända krutet när lådan öppnades. Avsikten var inte att döda mottagaren utan bara ett skrämskott. Nu gick det hela fel med två helt oskyldiga personer skadade. Inspektor Petersson drabbades av svåra samvetskval. Efter ett par dagar anmälde han sig själv hos ordningsmakten i Västervik. 

Påföljden blev 4 månaders fängelse. Dessutom 5 750 kr i ersättning till hemmansägare Carlsson för skador i köket och för sin skadade flicka. Ersättningen till den skadade pigan Jenny Johansson sattes till 4 750 kr, eller 312 000 kr i dagens penningvärde. Detta kunde Inspektor Petersson stå ut med. Han var ogift och ansågs ha det gott ställt, främst genom sparsamhet. Fårskötaren Anders Nilsson från Odensviholm, som överlämnade lådan i Gårdspånga, gick fri från straff. 

Händelsen blev mycket omskriven i tidningarna. Inte bara i lokalpressen, utan över i stort sett hela landet. Från Höganäs Tidning och Kristianstadsbladet i söder till Helsingen, Östersundsposten och Norrlands-Bladet i norr. Inspektor Petersson lämnade sin anställning vid Odensviholms Herrgård efter att ha arbetat där under 32 år. Fastighetsaffären med Locknevi Säteri genomfördes inte. Den gick tillbaka.

Jenny Johansson gifte sig våren därpå. Makarna flyttade till Södra Vi och köpte en egen gård där det fostrades sex barn. Bilden ur Vimmerby Tidning kommer från Kungliga bibliotekets öppna sökning http://tidningar.kb.se 

Sven Gunnar Sporback

Det kom ett meddelande

Hello! I’m a 4th generation USA citizen, but with two Swedish grandfathers. I found your page while looking for information about my Great grandfather Anton Edvard Carlsson. He was born 1857/1/17 in Locknevi. He emigrated to U.S.A. in 1882 where he changed his last name to Lindgren. Anton’s father was Carl Johan Svensson, born 1825/5/21 in Locknevi. He died in Locknevi on 1868/2/23. After his death, his wife, Stina Lisa Johansdotter, moved to Gladhammer, where she married a Lindgren. (must be why Anton Edvard took that name in the U.S.) I just wanted to say hello! If any Carlsson or Svensson families think we may be related, I would love to hear from you. Happy Holidays to all, and stay safe.

Blästbruk i Gårdspånga Locknevi

Under den andra halvan av 1600-talet anlades de första järnbruken i Kalmar län. Det var Ankarsrum, Överum, Ed, Falsterbo och Rumhult. Därefter dröjde det till 1720-talet innan det uppstod några nya bruk, t.ex. Bolhult, Orrefors, Storebro och även vid Sporrbacka i Locknevi socken år 1735. Lockneviborna kunde nu lättare än tidigare få tag i järn, både i form av stångjärn och gjutgods.

Platsen för blästbruk i Gårdspånga år 2020

Behovet av järn inom bondesamhället var givetvis mycket mindre på den tiden än i dag, men det krävdes ändå järn till vissa redskap, verktyg och vapen. Man kan då fråga sig varifrån de boende i Locknevi fick sitt järn under tidigare århundraden? Svaret är nog så enkelt att de framställde sitt järn själva på flera ställen i socknen. 

Om vi backar tillbaka 1000 år så fanns det i Kalmar län en väl inarbetad metod för att lokalt framställa järn i liten skala. Denna metod har haft flera namn, men det vanligaste numera är är blästbruk. Riksantikvarieämbetet har närmare 700 platser registerade där det förekommit blästbruk inom Kalmar län. De flesta ligger i länets sydöstra del inom kommunerna Nybro, Torsås och Kalmar. En enda finns registrerad inom gamla Locknevi sockens gränser, nämligen i byn Gårdspånga. Platsen är i sluttningen knappa 50 meter nordost om Brandstationen.

Med lite fantasi och med fakta från andra blästbruksplatser kan vi skapa oss en trolig bild av en mycket intressant verksamhet i Gårdspånga.

Råmaterialen

Vid framställning av järn genom blästbruksmetoden var de viktigaste råmaterialen järnmalm, träkol och luft. Järnmalm för att den innehöll grundämnet järn (Fe). Träkolet hade två uppgifter. Dels tog grundämnet kol (C) hand syret (O) i järnmalmen så att järnet blev fritt. Dels skapade förbränningen av träkolet den nödvändiga värmen. Luften behövdes för att få fram den riktigt höga temperaturen.

Inom blästbruket var det vanligt att platsen valdes nära malmfyndigheten för att göra transporterna enklare. Då kommer näst fråga: Var fanns det järnmalm i Gårdspånga? Småland saknar i stort sett brytningsvärda järnmalmsgruvor. Men däremot finns det gott om järn utspritt i den småländska berggrunden. Detta järn kan lokalt bilda fyndigheter av sjömalm, myrmalm eller rödjord. Alla tre är föreningar av järn och syre och har uppstått genom att järnhaltigt grundvatten hamnat på en plats där järnet har kunnat falla ut som järnoxid. Gårdspånga ligger flera kilometer från närmaste sjö, Därför har man här varit hänvisad till myrmalm eller rödjord. Dessa s.k. limonitmalmer kan innehålla upp till 40 % järn, men ofta betydligt mindre.

Blästugn inom knuttimrade träväggar. D2872 år 2013.

Om man betraktar Gårdspånga by lite från ovan så ser man att den lägsta punkten är den igenvuxna branddammen på gärdet norr om Brandstationen. Det finns ingen tillrinning av ytvatten, men ändå börjar där ett dike. Detta dike rinner först norrut förbi Bygdegården och ansluter söder om kyrkan till ett större dike från Åninge. Vattnet passerar så småningom sjön Yxern och hamnar till slut i Östersjön vid Skaftet. De närmaste husen runt branddammen ligger på några hundra meters avstånd och lite högre på låga grusåsar. Det finns ingen tillrinning av vatten från fastigheterna till branddammen utom grundvatten. Namnet på fastigheterna tyder också på att det är torra platser. Solvalla, Blåskullen, Solbacka, Ljungbacka och Sandvalla. Detta tyder på att branddammen matas med grundvatten från de närmaste grusåsarna. Härigenom skapas möjlighet att det kan bildas myrmalm. Ett tecken på järnhaltigt vatten är om vattenytan skimrar i olika färger som av olja. 

Träkolet framställdes i den närmaste skogen. Först i enkla kolningsgropar och senare i någon form av kolmilor.  

Förbränningsluften framställdes med hjälp av luftbälgar. Eftersom det inte finns något vattendrag i närheten så måste dessa i Gårdspånga ha varit hand- eller fotdrivna. 

Ugnen

Blästugnen kan liknas vid en jordhög, ca 1 meter i höjd och diameter. Mitt i jordhögen fanns ett hål, ett schakt, med diametern ca 30 cm. Schaktet, som gick nästan ända ner till botten, var infodrat med staplade stenar. Stenarna kunde hållas på plats med hjälp av påsmetad lera. Att schaktet byggdes in på detta sätt var nödvändigt för att hålla det på plats och att få en värmeisolering. För tillförsel av förbränningsluft fanns ett eller två hål i ugnsväggen någon decimeter från botten. I vissa fall fanns även ett hål för att kunna dra ut flytande slagg.

Bilden visar en annan variant av ugn från framställning av järn vid Laxå år 2013. Här är ugnen uppbyggd inom en knuttimrad ram av trä. Nere till höger syns ett kopparrör. Det är helt modern inblåsning av förbränningsluft från en omvänd dammsugare.

Slagg från Gårdspånga år 2020.

Processen och produkterna

Ugnen förvärmdes med enbart träkol. Därefter tillsattes järnmalm och mera kol. Blåsbälgarna hjälpte till att få upp värmen. Temperaturen blev aldrig så hög att järnet smälte, men väl att föroreningarna i malmen reducerades och bildade flytande slagg i ugnens botten. Slaggen kunde dras ut i flytande tillstånd eller fick ligga kvar i botten och stelna. 

Den kvarvarande järnklumpen med degig konstistens togs ut ur ugnen med långa tänger eller genom att en ugnsssida revs. Järnklumpen innehöll fortfarande minst en tredjedel slagg. Efter den inledande smidningen på ett underlag av sten måste den åter upphettas och bearbetas flera gånger för att klämma ur den flytande slaggen. För att inte slå sönder järnklumpen användes smidessläggor av trä i början av smidningen. Produkten som erhölls var en form av halvfabrikat. Den kunde nu tas hem till gårdssmedjan för att senare formas till  hästskor, gångjärn, spik eller andra nyttoföremål. En ungskampanj tog en dag och gav kanske 10 kg järn.

I processen bildades mera slagg än järn. Om inte slaggen kunde tas ut ur ugnen i flytande form så fick den stelna och krafsades ut när ugnen kallnat. Slaggen hade ingen användning under den här tiden utan kastades på marken vid sidan om ugnen. Vi kan föreställa oss att slaggen blev liggande tills området så småningom röjdes av och blev åkermark. Blästugnsslagg är mycket stabil mot väder och vind. Av kvarlämnade slagghögar går det att grovt uppskatta hur mycket järn som tillverkats eller hur länge tillverkningen pågått. I Gårdspånga finns inte den möjligheten.

Slagghögen fördes här åt sidan utanför åkern och märktes inte förrän en modern plog kom ner i ett djupare jordlager under de sista åren av 1900-talet . Förutom valnötstora slaggbitar kom även större slaggklumpar upp i dagen till markägarens förargelse. En uppmärksam granne samlade ihop några klumpar. På detta sätt blev fyndplatsen känd och registrerades hos Länsstyrelsen i Kalmar år 1998.

Det kom ett brev i meddelande-funktionen på hemsidan

Från en före detta Locknevi-bo. Vår brevskrivare Sven-Gunnar Sporrback är född och uppvuxen i Locknevi men flyttade som 17-åring för att börja i gymnasium i Stockholm, för 67 år sedan! Efter gymnasium och vidare utbildning till bergsingenjör ägnade vår Sven-Gunnar sitt yrkesliv åt järn- och stål- industrin. Detta ledde till ett intresse även för järnframställning från ”äldre tider”. Med rötterna i Locknevi började han gräva där!

Vår tillbakablick i Järnframställning i Locknevi genom tiderna startar med följande beskrivning av järnframställning på Sporbacka jernbruk.

Först lite om namnet där det hela började på 1700-talet.

Jag använder namnet Sporrbacka eftersom det är vanligast i gamla dokument. Det ursprungliga namnet var Sporbacka efter grundarens namn Klingspor. Det ändrades efter några decennier till Sporrbacka. Mot slutet av 1800-talet fanns det ingen koppling längre till Klingspor eller Klingsporre, som han också fick heta. Då uppstod namnet Spårbacka, som har hängt med fram till i dag.

Men som alla gamla Locknevibor vet så blir spår=spôr och backa =backe. Därför heter ju platsen Spôrbacke. Men för att underlätta uttalet så lägger man in ett ”e” mellan första och andra stavelsen och då blir uttalet ”Spôrebacke”. Så sa min far och han borde ju ha vetat eftersom han föddes i Kvarnstugan där år 1906.

Under namnet Sporbacka ( med 1 eller 2 R )drevs verksamheten vidare i över 100 år. Därefter fick det namnet Toverums Bruk under vilket namn det drev de sista 40 åren fram till mitten av 1880-talet. Ska man vara petig så skedde järnframställningen i Sporrbacka och en vidare förädling eller bearbetning i Toverum och Fängebo.

Fortsättning följer inom kort om järnbearbetning i socknen långt innan ens Sporbacka fanns i någons tankar. Hemsides-redaktionen uppmanar alla som har kompletterande information i ämnet att höra av sig med in-put via ”kontakt”-knappen på hemsidan.

Detsamma gäller för dem eller den som kan berätta något om annan post-industriell verksamhet i Locknevi socken.

Årsmöte Locknevi Bygdegårdsförening

februari 25 kl. 18:00 – 20:30 CET

Välkomna till årsmöte i bygdegården.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Utlottning kommer att ske av medlemsavgifterna till de medlemmar som är närvarande på mötet

Efter mötet bjuder vi på smörgåstårta, kaka och dryck

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 februari 2020

Även du som ännu inte är medlem ännu är välkommen till mötet, där har du även möjlighet att anmäla dig som medlem för 2020. Om du inte har möjlighet att komma men ändå vill bli medlem och vara med på medlemsutlottningen nästa år, då kan du betala 50 kronor/per person till bankgiro 5944-8936, uppge namn, telefonnummer och mejladress på inbetalningen.